Nacházíte se v sekci: Zájemci o studium » Studijní obory a programy » BC Aplikovaná statistika

Bakalářské (tříleté) studium

Aplikovaná statistika

Tříleté bakalářské studium oboru Aplikovaná statistika probíhá v rámci programu B1103 Aplikovaná matematika.

Tento obor je určen pro studenty, které zajímá uplatnění matematiky prostřednictvím statistických metod v širokém spektru praktických aplikací, například v medicíně, psychologii, sociologii, ekonomii či technických vědách. Stavba oboru umožňuje po jeho ukončení odejít přímo do praxe nebo pokračovat ve studiu na navazujícím oboru Aplikace matematiky v ekonomii a prohloubit si tak znalosti o pokročilé statistické metody a jejich aplikace v ekonomické praxi.

Naučíme vás zejména tyto disciplíny

Matematická analýza a lineární algebra: Základní nástroje k pochopení a popisu okolního světa aneb jazyk statistiky.

Pravděpodobnost a statistika: Silný matematický aparát pro popis a pochopení náhody plus široké spektrum aplikací.

Programování a statistický software: Co všechno za nás vyřeší počítač a jak se s ním domluvit.

Aplikace statistiky: Biometrie, psychometrie, výběrová šetření, kontrola kvality, zpracování dat a jiné praktické obory.

Podrobný studijní plán najdete zde.

Příjímací zkoušky

Studenti jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru. V případě konání přijímacích zkoušek je jejich obsahem matematika v rozsahu učiva gymnázia.


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet