Nacházíte se v sekci: Katedra » Aktuality

Aktuality

24.11.2021 Zimní termíny SZZ a obhajob 2021/2022

Byly stanoveny zimní termíny obhajob kvalifikačních prací a termíny konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2021/2022. Přihlašování studentů na obhajoby i SZZ probíhá prostřednictvím STAGu.

21.10.2021 Data Science 4 Hella!

Spolupráce naší katedrou se společností Hella probíhá v různých formách a různé intenzitě již mnoho let. Tento semestr jsme se domluvili na spolupráci v oblasti vzdělávání.
Nabídli jsme pracovníkům Helly školení v oblasti práce s daty, jejich vizualizací a zpracováním pomocí různých softwarových nástrojů, nabídli jsme základní přehed v oblasti strojového učení, správné (tedy bayesovské) inference a mnoha dalších zajímavých okruhů.
Scházíme se každý týden ve čtvrtek odpoledne jak fyzicky na půdě fakulty, tak v online režimu.
Díky překvapivě vysokému počtu zájemců ze strany Helly patří tento kurs k největším, který naše katedra v tomto semestru zajišťuje.
Doufáme, že tento typ vzdělávacích aktivit pro "starší a pokročilé" se stanou standardní a čím dál tím důležitější položkou v našem portfoliu činností.

24.09.2021 Noc vědců 2021

V pátek 24.9.2021 bylo na fakultě opět rušno. Poklidný páteční večer rozvířila NOC VĚDCŮ, jejímž tématem pro letošní ročník byl ČAS. Do akce se zapojil i náš stánek Matematika – počítáme s tebou! 

Pouze hrstce statečných se podařilo v průběhu večera dohnat čas a uniknout z uzamčené pracovny šíleného a vychytralého matematika Epsilóna. Při čekání na znovuotevření brány únikové místnosti si naši soutěžící mohli vyzkoušet i naši vlastní aplikaci na rozpoznání písma a geometrických tvarů, která sklidila ohromný úspěch u malých i velkých návštěvníků. Na ty, kteří stále ještě nebyli matematikou dostatečně nabaženi, čekal nelehký problém obchodního cestujícího.

Podrobnější informace a fotogalerii najdete zde.

10.11.2021 Kulatý stůl o využití datové analytiky při optimalizaci lisovacích procesů.

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky ve spolupráci se společností Plastika a.s. Vás srdečně zve ve středu 10. 11. 2021 od 9:00 na kulatý stůl na téma: Jak může pomoci datová analytika při optimalizaci lisovacích procesů.

Pozvání přijali rovněž kolegové ze společností Hella, Diribet a Plastika, kteří budou s námi sdílet informace, poznatky, problémy a řešení, na které jsme s nimi narazili během pokusů systematicky sbírat procesní data ze vstřikolisů a rozumným způsobem s nimi pracovat především za účelem optimalizace výrobního procesu.

Prosíme zájemce o účast, aby se ohlásili paní Zuzana Bartoškové na zuzana.bartoskova@upol.cz nejpozději do 5.listopadu 2021.

03.12.2021 Prosincový online Den otevřených dveří UP

Na první letošní Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci. který proběhne v pátek 3. prosince 2021 se chystá i naše katedra.
Vzhledem k současné situaci proběhne opět online prostřednictvím platformy Zoom. Více najdete na této stránce.
Zájemci o studium tak budou mimo jiné mít možnost se zeptat na vše, co souvisí se studiem bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika, který je nabízen ve třech specializacích: Data sciencePrůmyslová matematika a Matematika v ekonomické praxi.

Souhrnné informace o veškerých možnostech studia na Univerzitě Palackého najdete na stránkách univerzitnimesto.cz, kde také můžete podat přihlášku.

05.10.2021 Výběrové řízení na studentské mobility na letní semestr roku 2021/2022

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky vyhlašuje dodatečné výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus pro školní rok 2021/22. Výběrové řízení se bude konat 5. října 2021 ve 14.30 hodin v místnosti 5.057. Vyhlášení výběrového řízení najdete zde. Další informace o studiu v zahraničí najdete na této stránce.

17.08.2021 Rozpis letních termínů obhajob a státnic

Obhajoby  kvalifikačních prací bakalářských  oborů se konají v úterý 24. srpna  2021 od 8:30 na učebně 5068.

Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME se konají ve středu 25. srpna 2021 od 10:00 na učebně  5068.

Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru ME se konají ve čtvrtek 26. srpna 2021 od 8:40 na učebnách 5066 a 5068.

Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru  AST  se konají v pátek 27. srpna 2021 od 8:40 na učebně  5066.

Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru MAP  se konají v pátek 27. srpna 2021 od 9:00 na učebně  5068.

30.07.2021 Protilátky a opakované infekce

Mezi českou odbornou veřejností se již dlouho vede debata o tom, jaká hladina protilátek proti koronaviru představuje ochranu proti dalšímu onemocnění.
Tohle téma má podle jednoho ze spoluautorů Tomáše Fürsta dosti závažné politické důsledky, neboť lidé, kteří mají protilátky, nemají stejná práva jako očkovaní. Nedávno se k této věci vyslovil i nejvyšší správní soud.
Díky práci členů naší katedry a jejich kolegů sdružených ve spolku SMIS jsme o něco blíže odpovědi založené na datech. Na základě rozsáhlých dat z několika českých laboratoří můžeme protektivní hladinu protilátek stanovit velmi spolehlivě. Publikace ukazuje, že jakákoliv hladina IgG protilátek, která je nad limitem pozitivity stanoveným výrobcem, predikuje imunitu vůči onemocnění s pravděpodobností 99.6%
Spoluautor studie Tomáš Fürst shrnuje výsledek takto:
"Pozitivní výsledek testu na protilátky tedy poskytuje větší míru jistoty, že je člověk před opakovanou infekcí chráněn, než poskytuje pozitivní výsledek PCR testu jistotu, že člověk skutečně koronavirus na sliznici má."

01.07.2021 Studentská soutěž O cenu děkana 2021

Vytvořili jste zajímavou práci a chcete ji představit ostatním?
Další ročník fakultní studentské vědecké soutěže „O cenu děkana” se koná ve čtvrtek 1. července 2021. Registrace končí 24. června.
Podrobné informace k soutěži najdete na webových stránkách soutěže.
Práce se odevzdává pouze v elektronické podobě, nejsou třeba žádné posudky, rozsah práce není striktně omezen.
Soutěžit mohou všichni řádně zapsaní studenti naší fakulty a také absolventi SZZ v období květen až červenec 2021.
Soutěž je rozdělena do následujících sekcí Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Každá  sekce se dále dělí na tři kategorie a to bakalářskskou, magisterskou a doktorskou.
Také je možné se přihlásit do posterové sekce společné pro všechny obory.
Informace pro soutěžící v sekci Matematika a Informatika najdete v příslušné sekci webu soutěže. Koordinátorem na oboru Matematika a Informatika je Pavel Ženčák.

 

31.05.2021 Rozpis jarních termínů obhajob a státnic

Obhajoby  bakalářských i magisterských oborů se konají v pondělí 31. května  2021 od 8:30 na učebnách 5068 (Bc.) a 5066 (Mgr.)

Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME se konají v úterý 1. června 2021 od 8:30 na učebně  5068.

Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru ME se konají ve středu 2. června 2021 od 8:40 na učebnách 5066 a 5068.

Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů  AST a MATAP se konají ve čvtrtek 3. června 2021 od 8:30 na učebně  5066.

08.04.2021 Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022

I když byl termín podání přihlášek na většinu studijních programů Univerzity Palackého 15. března, stále se lze na některé další obory v následujících dnech či týdnech přihlašovat. Více informací za celou UP  zde.

I na přírodovědecké fakultě je vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení na některé obory pro akademický rok 2021/2022. Přihlášky je možné podávat od 15. dubna do 15. července 2021.

V rámci druhého kola přijímacího řízení bude možno přihlásit se na bakalářský studijní program Aplikovaná matematika se specializacemi Data Science, Průmyslová matematika a Matematika v ekonomické praxi.

Specializace programu APlikovaná matamatika Specializace programu APlikovaná matamatika Specializace programu APlikovaná matamatika

 

04.03.2021 Jarní a letní termíny SZZ a obhajob 2020/2021

Byly stanoveny jarní termíny obhajob kvalifikačních prací a termíny konání státních závěrečných zkoušek  a také letní  termíny obhajob kvalifikačních prací a termíny konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021.

Přihlašování studentů na obhajoby i SZZ probíhá prostřednictvím STAGu.

21.01.2021 Rozpis lednových termínů obhajob a SZZ

Obhajoby  se konají v úterý 26. 1. 2021 od 9:00 na učebně 5068.
Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru MAP se konají ve středu 27. 1. 2021 na učebně 5066 od 9:00. Státní závěrečná zkouška navazujícího oboru AME se konají ve středu 27. 1. 2021 od 8:00 na učebně 5068. Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů ME a AST se konají ve čtvrtek 28. 1. 2021 od 9:00 na učebně 5068.

23.02.2021 Výběrové řízení na studentské mobility na školní rok 2021/2022

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky vyhlašuje výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus pro školní rok 2021/22. Výběrové řízení se bude konat 23. února 2021 ve 14.30 hodin v místnosti 5.057. Vyhlášení výběrového řízení najdete zde. Další informace o studiu v zahraničí najdete na této stránce.

04.12.2020 Podcast s Viktorií Nesrstovou na Spotify

Pro někoho je matematika noční můrou a strašákem, pro studentku Viktorii Nesrstovou láskou na celý život. Proč ji matematika tak oslovila? Jak je studium svázané s praxí? Jaký je život vysokoškoláka? To zjistíte v jedné z epizod  podcastu Jak na přírodu. Kde se také dozvíte, že se Viktorie zaměřuje na statistiku, je ráda za příležitost popularizovat vědu v Pevnosti poznání a kromě toho působí v Akademickém senátu PřF.

16.01.2021 Druhý online Den otevřených dveří v akademickém roce 2020/2021

V sobotu 16. ledna 2021 proběhne druhý online Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci katederní části programu, která proběhne prostřednictvím platformy Zoom, budete mít m.j. možnost se zeptat na vše, co souvisí se studiem bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika, který je nabízen ve třech specializacích: Data science, Průmyslová matematika a Matematika v ekonomické praxi.

Rozcestník po oborech a informace o dni otevřených dveří za celou Přírodovědeckou fakultu najdete na této stránce. Souhrnné informace o studiu na Univerzitě Palackého najdete na stránkách univerzitnimesto.cz, kde také můžete podat přihlášku.

08.12.2020 Zimní termíny SZZ a obhajob 2020/2021

Byly stanoveny zimní termíny obhajob kvalifikačních prací a termíny konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021. Přihlašování studentů na obhajoby i SZZ probíhá prostřednictvím STAGu.

05.12.2020 Nová specializace bakalářského programu Aplikovaná matematika

Specializace programu APlikovaná matamatikaOd roku 2021/2022 katedra otevírá nově schválenou třetí specializaci  bakalářského studijního programu APLIKOVANÁ MATEMATIKA.

Specializace MATEMATIKA V EKONOMICKÉ PRAXI je nově otevírané studium, v jehož rámci se elegantně propojí znalosti z oblasti matematického modelování a statistického zpracování dat s důkladným porozuměním ekonomických souvislostí a procesů, které probíhají v každé dobře fungující organizaci. Naučíme Vás zpracovat, vizualizovat, analyzovat, interpretovat a modelovat nejrůznější (nejen) ekonomická data. Seznámíme vás se základy ekonomie, podnikové ekonomiky, financí a též i finanční matematiky. Přidáme základy programování, práci s databázemi a jazykem SQL. A abyste své výsledky mohli tlumočit i manažerům v nadnárodních korporacích, nabídneme vám kurzy obchodní angličtiny. 

S matematicko-ekonomickým studiem máme na katedře mnohaleté zkušenosti. Tato specializace navazuje na tradici našeho velice oblíbeného a úspěšného studijního oboru Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, jehož absolventi jsou neustále s námi v kontaktu, a tudíž víme, že v praxi je po matematicích s ekonomickými znalostmi stále velká poptávka

Doplňme, že další dvě specializace bakalářského programu APLIKOVANÁ MATEMATIKA jsou otevřeny už od loňského roku.

Specializace DATA SCIENCE je studium jedné z nejžádanějších specializací na pracovním trhu, ve kterém vás naučíme sbírat, vizualizovat, analyzovat, modelovat a interpretovat data všeho druhu.

Specializace PRŮMYSLOVÁ MATEMATIKA je  studium, ve kterém vás naučíme popisovat přírodní a technické procesy matematickým jazykem, analyzovat je, modelovat, predikovat a optimalizovat.

Dále připomínáme, že také od roku 2020/2021 je již otevřen navazující magisterský studijní program APLIKOVANÁ MATEMATIKA, ve kterém se naučíte se data vizualizovat, analyzovat, interpretovat, efektivně využívat nástrojů statistického učení, optimalizace či rozhodovacích metod.

04.12.2020 Online Den otevřených dveří

V pátek 4. prosince 2020 proběhne první online Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci katederní části programu, která proběhne prostřednictvím platformy Zoom, budete mít m.j. možnost se zeptat na vše, co souvisí se studiem bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika, který je nabízen ve třech specializacích: Data sciencePrůmyslová matematika a Matematika v ekonomické praxi. Souhrnné informace o studiu na Univerzitě Palackého najdete na stránkách univerzitnimesto.cz, kde také můžete podat přihlášku.

12.10.2020 Přechod na distační výuku od pondělí 12. října

Vláda ČR nařídila povinný přechod všech vysokých škol na distanční výuku, a to od pondělí 12. října do 25. října odvolání. Celé znění opatření Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 si můžete přečíst zde.

Až budou od ministerstva známy podrobnosti najdete detailnější informace na stránce UP a stránce PřF, které jsou věnované opatřením proti šíření onemoci COVID-19. Doporučujeme obsah těchto stránek sledovat pravidelně.

18.09.2020 Výuka v zimním semestru 2020/2021

Od 21. 9. 2020 začíná výuka v zimním semestru 2020/2021.
S ohledem na současný stav šíření nákazy COVID-19 je od 18. 9. 2020 povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest pro studenty a  vyučující během přednášek a seminářů v učebnách a posluchárnách
Podle vývoje situace mohou být vydávána další hygienická opatření a tak může docházet ke změnám podmínek, za kterých probíhá výuka, prakticky ze dne na den
Sledujte proto pravidelně příslušnou stránku UP a také stránky Přírodovědecké fakulty, kde jsou tyto podmínky zveřejňovny.

29.09.2020 Výběrové řízení na studentské mobility na letní semestr 2020/2021

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky vyhlašuje dodatečné výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus pro letní semestr školního roku 2020/21. Výběrové řízení se bude konat 29. září 2020 ve 13 hodin v místnosti 5.062. Vyhlášení výběrového řízení najdete zde. Další informace o studiu v zahraničí najdete na této stránce.

19.08.2020 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

Obhajoby bakalářských i magisterských oborů se konají v pondělí 24. 8. 2020 od 9:00 na učebně 5068.

Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME se konají v úterý 25. 8. 2020 od 9:40 na učebně 5068.

Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů AST resp.  ME se konají ve středu 26. 8. 2020 od 8:40 na učebně 5068 resp. ve čtvrtek 27. 8. 2020 od 8:40 na učebnách 5066 a 5068 (poslední aktualizace rozpisu  25. 8. 2020 ve 13:45).

 

07.07.2020 Studentská soutěž O cenu děkana 2020

V úterý 7. 7. 2020 proběhnou prezentace soutěžních prací v rámci studentské soutěže O cenu děkana 2020. Další informace včetně harmonogramu soutěžního dne najdete na webu soutěže, kde je i stránka s informacemi o sekci Matematika-Informatika, která se bude konat od 9 hodin na učebně LP1032.
Celkové výsledky ročníku 2020 najdete na této stránce.

03.07.2020 Rozhovor s O. Vencálkem o celostátní studii promořenosti

Přečtěte si rozhovor INFO.CZ se členem naší katedry a předsedou České statistické společnosti
Ondřejem Vencálkem  o (ne)věrohodnosti celostátní studie promořenosti koronavirem Covid-19.

11.06.2020 Srpnové termíny SZZ a obhajob 2019/2020

Byly stanoveny letní termíny obhajob kvalifikačních prací a termíny konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2019/2020. Přihlašování studentů na obhajoby i SZZ probíhá prostřednictvím STAGu.

08.06.2020 Rozpisy červnových termínů obhajob a SZZ

Obhajoby  bakalářských oboru ME a AST se konají ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 9:00 na učebnách 5066 a 5068. Státní závěrečné zkoušky oboru ME se konají ve středu 24. 6. 2020 od 8:40 na učebnách 5066 a 5068, SZZ oboru AST proběhnou ve čtvrtek 25. 6. 2020 od 8:40 na učebně 5068, detailní rozpisy obou najdete v tomto souboru.

Obhajoby  navazujícího oboru AME se konají v pondělí 22. 6. 2020 od 8:30 na učebně 5066, státní závěrečné zkoušky tohoto oboru se konají v úterý 23. 6. 2020 od 8:10 na učebnách 5066 a 5068.

Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru MAP i magisterského oboru MAP se konají v pátek 26. 6. 2020 od 8:30 na učebnách 5066 a 5068.

18.05.2020 Volby do AS PŘF a AS UP

Ve středu 20. 5. a  ve čtvrtek 21. 5. proběhnou volby do akademického senátu PřF, který je důležitou  součástí akademické samosprávy fakulty. Kompletní informace včetně seznamu kandidátů najdete zde. Hlasování bude probíhat elektronickou formou, takže se můžete zúčastnit i z domova.

Z naší katedry  kandiduje z akademických pracovníků Tomáš Fürst. Jeho volební program najdete na této stránce.
Do studentské části senátu kandiduje Viktorie Nesrstová, která je studentkou doktorského studia na naší katedře. Její program najdete na této stránce.

Od  19.5. do 25. 5. se konají také volby do akademického senátu UP. Více najdete na této stránce. Hlasování bude probíhat elektronicky na stránce https://nasevolby.upol.cz/. Návod najdete na UPWiki zde.

Vzhledem k důležité roli obou senátů a vlivu jejich rozhodnotí na chod fakulty a auniversity vyzýváme všechny akademické pracovníky i studenty k účasti ve volbách.

27.04.2020 Informace k omezenému zpřístupnění prostor UP a PřF od 27. 4. 2020

Vláda ČR dne 23. dubna ohlásila od 27. dubna částečné uvolnění opatření týkající se vysokých škol  Od tohoto data jsout nově v omezené míře znovu přístupné prostory Univerzity Palackého pro studenty všech ročníků. Studenti mohou po domluvě s pedagogem na konzultace, zkoušky a praxe. Klasická výuka se nadále nekoná.

Další obecné informace o režimu na UP najdete na této stránce.

Konkrétní informace za jakých podmínek a v jakých případech je to možné na PřF najdete na této stránce.

24.04.2020 Jarní termíny SZZ a obhajob 2019/2020

Byly stanoveny jarní termíny pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby:

 • 18.6. čtvrtek obhajoby bakalářských prací
 • 22.6. pondělí obhajoby magisterských prací
 • 23.6. úterý SZZ AME
 • 24.6. středa SZZ ME
 • 25.6. čtvrtek SZZ ME+AST
 • 26.6. pátek SZZ MATAP + MAP

17.04.2020 Změny v harmonogramu letního semestru – aktualizace

V termínu 17. srpna - 15. září 2020 bude umožněno obhajovat závěrečné práce jak studentům bakalářských tak magisterských oborů.

Termín pro odevzdání prací pro letní termíny obhajob byl posunut na 30. 7. 2020. Stěžejní je odevzdání práce prostřednictvím STAGu a nahlášení termínu odevzdání.

03.04.2020 Změny v harmonogramu letního semestru

Vzhledem mimořádné situaci byly zrušeny květnové termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ) a stanovena jejich realizace v náhradních termínech 15. června - 10. července 2020 a 17. srpna - 15. září 2020.Konkrétní termíny SZZ budou stanoveny podle vývoje aktuální situace.

Mezní termín pro splnění studijních povinností pro absolventské ročníky se prodlouží do 31. května 2020.
Termín odevzdání kvalifikačních prací je nově stanoven na 22. května 2020.

22.03.2020 Až do odvolání zrušena veškerá kontaktní výuka na UP

V souvislosti se situací ohledně šíření nákazy COVID-19  vedení UP na základě mimořádného opatření vlády  ruší od 11. 3. 2020 až do 22. 3. 2020 do odvolání kontaktní výuku. 

Opatření se samozřejmě týká i všech přednášek, seminářů a cvičení vyučujících z naší katedry.  Až do odvolání jsou také  zrušeny veškeré konzultační hodiny. Zaměstnancům je doporučeno v maximální možné míře využívat homeoffice.

Vzhledem k délce opatření bude nutné samostudium studentů. Kontakt studentů a vyučujících je možný pouze prostřednictvím emailů, Moodlu, e-learningu (popřípadě dalších elektronických technologií, např. Skypu).

Vyhlášení opatření najdete na této stránce, projděte si i podrobnější upřesnění je zde, další zpřísnění dané vyhlášením nouzového stavu vládou ČR najdete na této stránce.

Aktuální  informace o vývoji situace na UP Olomouc najdete na následující stránce.

20.03.2020 Vyrovnávací kurzy z matematiky 2020

Studentům nastupujícím do prvních ročníků PřF UP nabízíme Vyrovnávací kurzy matematiky. Jde o pět kurzů, které budou probíhat vždy v pátky odpoledne. V rámci těchto kurzů bude opakována a procvičována středoškolská matematika: algebraické výrazy, rovnice, nerovnice, logaritmické a exponenciální funkce, analytická geometrie a goniometrie. První z těchto kurzů začne v pátek 20. 3. 2020, poslední kurz proběhne v pátek 26. 4. 2020.

Z důvodu zrušené kontaktní výuky kurzy nemohou proběhnout v původně plánovaných termínech. O kurzy Vás však nechceme připravit. Pokud to jen trochu půjde, kurzy proběhnou, ale v jiné termíny. V současné době nevíme, jak dlouho tato situace potrvá. O novém harmonogramu Vás budeme informovat hned, jakmile se situace s uzavřením škol vyjasní.

Tyto kurzy budou vedeny zkušenými lektory z obou matematických kateder a jsou určeny především těm uchazečům o studium, které čekají přijímací zkoušky z matematiky a dále těm, kteří cítí nedostatky ve svých znalostech SŠ matematiky a chtějí být na studium na VŠ více připraveni.

Všechny nabízené kurzy jsou zdarma. Je možno se přihlásit na všechny, nebo i pouze na jeden z nabízených kurzů. Podrobný rozpis kurzů a přihláška je k nalezení zde. Podrobný harmonogram a obsah kurzů na rok 2020 najdete zde.

Všichni zájemci jsou vítáni!

23.01.2020 Rozpis lednových termínů obhajob a SZZ

Obhajoby  navzaujícího oboru AME se konají v pondělí 27. 1. 2020 od 8:00 na učebně 5066.
Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME se konají v úterý 28. 1. 2020 od 9:00 na učebně 5068. 

18.01.2020 Lednový Den otevřených dveří UP

V pátek v sobotu 18. ledna 2020 proběhne druhý  Den otevřených dveří University Palackého v tomto akademickém roce. Cílem této akce je informovat všechny zájemce o studium o možnostech studia na UP. Více o programu akce na celé UP najdete na této stránce. Na Google Play nebo App Store si můžete stáhnout do mobilu i aplikaci Studuj na UP s programem dne otevřených dveří a interaktivní mapou budov a pracovišť UP.
Stručné informace o programu na přírodovědecké fakultě najdete na této stránce, podrobnější informace v tomto souboru.
Této akce se samozřejmě zůčastní i zástupci naší katedry a budete mít možnost se jich zeptat na vše, co souvisí s oborem APLIKOVANÁ MATEMATIKA a jeho nově otevíranými studijními specializacemi DATA SCIENCE a PRŮMYSLOVÁ MATEMATIKA.

11.02.2020 Vyhlášení výběrového řízení na pobyty v rámci programu ERASMUS

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky vyhlašuje výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus pro školní rok 2020/21. Výběrové řízení se bude konat 11. února 2020 ve 13.30 hodin v místnosti 5.057. Vyhlášení výběrového řízení najdete zde. Další informace o studiu v zahraničí najdete na této stránce.

07.11.2019 Zimní termíny SZZ a obhajob 2019/2020

Byly stanoveny zimní termíny obhajob kvalifikačních prací a termíny konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2019/2020. Přihlašování studentů na obhajoby i SZZ probíhá prostřednictvím STAGu.

24.10.2019 T. Fürst na NeKonferenci

Ve čtvrtek 24. října se Tomáš Fürst s Halinou Šimkovou zúčastnili netradiční akce zvané NeKonference. Program můžete najít zde: https://www.lmcnekonference.cz/ . Tomáš s Halinou povídali lidem z korporátu, jak ošidná je jejich intuice a jak by se jim mohla hodit správná, tedy bayesovská inference. Business leaders reagovali lépe než jsme očekávali -- naletěli na úplně všechny chytáky a divili se mnohem víc, než jsme doufali.Až bude třeba nějakého skutečně důležitého rozhodnutí, snad si na nás vzpomenou.

06.12.2019 Dny otevřených dveří UP

V pátek 6. prosince 2019 a v sobotu 18. ledna 2020 proběhnou  Dny otevřených dveří University Palackého. Této akce se samozřejmě zůčastní i zástupci naší katedry a budete mít možnost se jich zeptat na vše, co souvisí s oborem APLIKOVANÁ MATEMATIKA a jeho nově otevíranými studijními specializacemi DATA SCIENCE a PRŮMYSLOVÁ MATEMATIKA.

14.09.2019 Workshop Teorie a praxe statistického zpracování dat 2019

Ve dnech 21. - 23. listopadu 2019 se uskuteční již osmý ročník tradičního workshopu Teorie a praxe statistického zpracování dat, který  je určen všem vědecko-pedagogickým pracovníkům a studentům matematiky a aplikované matematiky na PřF UP (především navazujícího a doktorského studia), kteří mají o problematiku statistického zpracování dat zájem.

Workshop se tradičně uskuteční v podhůří Králického Sněžníku ve dnech 21. - 23. listopadu 2019. Tentokrát bude workshop probíhat v Nové Senince (Staré Město pod Sněžníkem).

Více informací najdete v tomto oznámení nebo na této stránce.

Registrace na workshop probíhá odesláním závazného registračního mailu (předmět "Workshop Nová Seninka 2019") na adresu eva.fiserova@upol.cz do vyčerpání kapacity workshopu, nejpozději do 11. 10. 2019. Po registraci obdržíte bližší organizační informace. Do vyčerpání kapacity je účastníkům pobyt na workshopu hrazen.

13.09.2019 Workshop o bayesovských sítích na kongresu forenzních genetiků

Tomáš Fürst se vypravil na další výlet přes hranice oboru a na mezinárodním kongresu forenzních genetiků v Praze vedl čtyřhodinový workshop o bayesovských sítích. Workshop byl obsazen do posledního místečka,  což mohlo být buďto tím, že téma je pro komunitu forenzních genetiků nesmírně zajímavé, nebo tím, že místnost byla malá. Kongres se konal náhodou v Praze a zúčastnilo se ho přes tisíc lidí. Hlavním organizátorem byl Jiří Drábek z UMTM a jedním z hlavních řečníků Halina Šimková, se kterými jsme propojeni skrze cetrum pro bayesovskou inferenci 4B|N.

15.03.2020 Nové studijní programy Aplikovaná matematika

Specializace programu APlikovaná matamatika

Až do do 15. 3. 2020 můžete podávat přihlášky ke studiu na přírodovědecké fakultě UP včetně nových i stávajících studijních programů naší katedry.

Od roku 2020/2021 katedra otevírá nově schválený bakalářský studijní program APLIKOVANÁ MATEMATIKA, v rámci kterého si studenti budou moci zvolit ze dvou specializací.

Specializace DATA SCIENCE je nově otevřené studium jedné z nejžádanějších specializací na pracovním trhu. Naučíme vás sbírat, vizualizovat, analyzovat, modelovat a interpretovat data všeho druhu. To se samozřejmě neobejde bez notné dávky selského rozumu, základů programování a několika matematických dovedností. Odměnou bude univerzální uplatnitelnost na pracovním trhu a porozumění technologiím 21. století – strojovému učení, umělé inteligenci a průmyslu 4.0.

Specializace programu APlikovaná matamatika Specializace PRŮMYSLOVÁ MATEMATIKA je nově otevřené studium poněkud přehlížené, leč velmi důležité specializace. Vysvětlíme vám, že všechny technologie a inovace stojí na porozumění přírodním zákonům, jejichž společným jazykem je matematika. Naučíme vás popisovat přírodní a technické procesy matematickým jazykem, analyzovat je, modelovat, predikovat a optimalizovat. To se neobejde bez základů práce s daty, programování a notné dávky zajímavé matematiky. Odměnou bude schopnost pracovat ve výzkumu a vývoji či zaujmout klíčovou pozici v jakémkoliv výrobním procesu, který vyžaduje řízení, optimalizaci, diagnostiku či predikci. A takové jsou všechny.

Od roku 2020/2021 katedra otevírá také nově schválený navazující magisterský studijní program APLIKOVANÁ MATEMATIKA s nejnovějšími trendy v data science

Tento program je pokračovatelem úspěšného navazujícího studijního oboru Aplikace matematiky v ekonomii, který byl inovován s cílem poskytnout široké spektrum pokročilých znalostí, bez kterých se jen stěží obejde každý, kdo chce jednou pracovat ve zlatém dolu dnešní doby, kdo chce pracovat s DATY. Naučit se data vizualizovat, analyzovat, interpretovat, efektivně využívat nástrojů statistického učení, optimalizace či rozhodovacích metod - to vše vám nabízíme v balíčku, který byl diskutován i s našimi průmyslovými partnery. Přitažlivé možnosti uplatnění spolu s výběrem předmětů z matematicko-ekonomických disciplín pro hladký přechod do ekonomické praxe činí tento studijní program jak první volbou po bakalářském studiu oborů matematiky a aplikované matematiky na přírodovědecké fakultě, tak atraktivní možností pokračování studia pro studenty z jiných podobně orientovaných bakalářských studijních oborů.

09.09.2019 Letní škola matematiky 2019

Od 9. září do 13. září se bude konat Letní škola matematiky 2019, která je zaměřena na sjednocení úrovně uchazečů z různých typů středních škol. Letní škola je určena zejména pro budoucí studenty oborů Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika a Matematika a její aplikace, ale je otevřena všem studentům nastupujícím na PřF UP.
Přihlásit se můžete na webových stránkách Letní školy matematiky www.letniskolamatematiky.cz, kde také najdete aktuální informace k letošnímu ročníku. Letní škola má svou stránku i na Facebooku.
Cena kurzu je 1950,- Kč. V ceně je zahrnuto 34 vyučovacích hodin matematiky, studijní a procvičovací materiály a doplňkové informace o studiu na UP v Olomouci.
Ubytování a stravu si každý účastník zajišťuje sám. Pro studenty UP (ale i ostatní) doporučujeme ubytování na VŠ kolejích.

28.08.2019 Rozpisy srpnových termínů obhajob a SZZ

Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru ME se konají ve středu 28. 8. 2019 od 8:20 na učebnách 5066 a 5068. Obhajoby bakalářského oboru ME se konají ve středu 28. 8. 2019 od 16:30 na učebně 5066.

Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru MATAP se konají v pátek 30. 8. 2019 od 8:30 na učebně 5066.

Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME se konají ve čtvrtek 29. 8. 2019 od 8:30 na učebnách 5066 a 5068 (naposledy upraveno 26.8. cca ve 13 hodin).

 

06.06.2019 Veletrh vědy a výzkumu Univerzity Palackého

Ve dnech  7. a 8. června 2019 se koná osmnáctý Veletrh vědy a výzkumu Univerzity Palackého, jehož zaměření letos  souvisí s ochranou Země, a na to, co každý z nás může udělat pro její záchranu. Různé aktivity budou probíhat  v budově přírodovědecké fakulty v pátek od 9 do 15 hodin  a v pátek od 9 do 17 hodin i v sobotu od 9 do 18 hodin v  Pevnosti poznání a přilehlé botanické zahradě.  Součástí programu bude také soutěž, ceny do ní věnoval Olomoucký kraj a statutární město Olomouc vstup je zdarma. Více o programu na najdete zde.
Do akce se s mottem  Matematika – počítáme s tebou! zapojí i Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky. Dokážeme pomocí matematiky zmírnit dopad člověka na přírodu a pomoci zachránit planetu? Přijďte vyzkoušet sílu optimalizace a rozhodování a zasoutěžit si v řešení úkolů a hádanek.
Aktualizace: Podrobnější informace o dění na stánku katedgry a fotogalerii najdete zde.

20.05.2019 Rozpisy jarních termínů obhajob a SZZ

Obhajoby navazujícího studijního oboru MAP se konají v pondělí 27. 5. 2019 na učebně 5068. Obhajoby navazujícího oboru AME ( částečně i MAP) se konají v pondělí 27. 5. 2019 na učebně 5066. 
Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME se konají v úterý 28. 5. 2019 na učebnách 5066 a 5068.

Obhajoby bakalářských oborů ME, AST a MATAP se konají v pondělí 10. 6. 2019 od 9 hodin na učebnách 5066 a 5068.
Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů ME a AST se konají v úterý 11. 6. 2019 od 8:40 na učebnách 5066 a 5068 a ve středu  12. 6. 2019 na učebně 5066 od 8:40.

Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru MAP se konají ve středu 12. 6. 2019 od 8:20 na učebně 5068.

02.05.2019 Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2019

Pracujete na zajímavé závěrečné práci a chcete si zasoutěžit si o pěkné ceny?
Další ročník fakultní studentské vědecké soutěže „O cenu děkana” se koná ve čtvrtek 2. května 2019.
Registrace je otevřena do 25. dubna
na webových stránkách soutěže, kde rovněž naleznete podrobné informace k soutěži. Soutěžní práci je nutné do systému vložit do 29. 4. 2019 (15:00).
Nikdy nebylo jednodušší se zúčastnit! Práce se odevzdává pouze v elektronické podobě, nejsou třeba žádné posudky.  Není třeba práci složitě zkracovat, neboť rozsah práce není striktně omezen.
Soutěžit mohou všichni řádně zapsaní studenti naší fakulty v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Každá  sekce se dále dělí na tři kategorie a to  bakalářskskou, magisterskou a doktorskou.  Je možné se přihlásit také do posterové sekce společné pro všechny obory. Soutěž je každoročně podporována nejen děkanem fakulty a jednotlivými obory, ale i soukromými firmami, které se podílí na zajištění cen.
Informace pro soutěžící v sekci Matematika a Informatika najdete v příslušné sekci webu soutěže. Koordinátorem na oboru Matematika a Informatika je Pavel Ženčák.

21.03.2019 Přednáška T. Fürsta na průmyslové konferenci Nejistoty Big Data

Ve čtvrtek 21. března přednášel Tomáš Fürst na průmyslové konferenci Nejistoty Big Data, kterou pořádala berounská firma Diribet. Celá akce se konala (pro průmysl netypicky) v Břevnovském klášteře a Tomáš byl jediný "akademik" mezi průmyslníky. Podrobnosti o programu jsou zde https://www.diribet.com/skoleni/konference-workshopy/nejistoty-big-data/

Tomáš povídal o tom, že kdykoliv nějaká oblast lidské činnosti udělala skok od znalostí expertů k "data-driven knowledge", byla to revoluce. Připomněl například Archieho Cochrana, který takovou revoluci odstartoval v medicíně. Průmysl 4.0 naznačuje, že touto revolucí právě prochází další odvětví.

Držíme palce:)

24.03.2019 Seminář z mechaniky tekutin

O víkendu 22.–24. března proběhl tradiční seminář z mechaniky tekutin. Seminář se opět konal v chatě Alexandra v Malé Morávce, protože se tato lokalita minulý rok více než osvědčila. Na programu byla cesta k osvícení o čtyřech zastaveních:

 1. Nestlačitelné a nevazké tekutiny aneb suchá voda,
 2. Stlačitelné a nevazké tekutiny aneb suchý vzduch 
 3. Nestlačitelné newtonské tekutiny aneb největší otevřený problém aplikované matematiky
 4. Stlačitelné vazké a teplovedoucí tekultiny.

V sobotu jsme podnikli spanilou jízdu v polobotkách až na hřeben Jeseníků, kde tou dobou ještě ležel metr a půl sněhu. Kupodivu to všichni přežili ve zdraví. Sníh v botech lze také považovat za cvičení z mechaniky tekutin.

Zvláštností letošního semináře byla praktická demostrace shear-thickening tekutiny, což je experiment, který se skutečně dá dělat jenom venku.Vedoucí semináře uctivě děkuje Tereze za skvělou organizaci, děkuje všem účastníkům za odvahu a těší se na další akce podobného formátu.

T. Fürst

01.03.2019 Stříbrná medaile Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého pro J. Andrese

Při příležitosti životního jubilea obdržel profesor Jan Andres Stříbrnou medaili Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého.  Více najdete zde.

31.01.2019 Podzimní termíny SZZ a obhajob 2018/2019

Byly stanoveny podzimní termíny obhajob kvalifikačních prací a termíny konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2018/2019. Přihlašování studentů na obhajoby i SZZ probíhá prostřednictvím STAGu.

31.01.2019 Jarní termíny SZZ a obhajob 2018/2019

Byly stanoveny jarní termíny obhajob kvalifikačních prací a termíny konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2018/2019. Přihlašování studentů na obhajoby i SZZ probíhá prostřednictvím STAGu.

24.01.2019 Rozpisy zimních termínů obhajob a SZZ

Obhajoby magisterského programu AME se konají v úterý 5. února od 8:30 na učebně 5.068.
Státní závěrečné zkoušky magisterských oborů ME a AST se konají ve středu 6. února od 8:40 na učebně 5.068.
Státní závěrečné zkoušky magisterského oboru AME se konají ve čtvrtek 7. února od 8:30 na učebně 5.068.
Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru MATAP a navazujícího oboru MAP se konají v pátek  8. února od 9 hodin  na učebnách 5.066 a 5.068.

12.02.2019 Výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu ERASMUS

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky vyhlašuje výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus pro školní rok 2019/20. Výběrové řízení se bude konat 12. února 2019 ve 13.30 hodin v místnosti 5.057. Vyhlášení výběrového řízení najdete zde. Další informace o studiu v zahraničí najdete na této stránce.

08.03.2019 Vyrovnávací kurzy z matematiky 2019

Studentům nastupujícím do prvních ročníků PřF UP nabízíme Vyrovnávací kurzy matematiky. Jde o sedm kurzů, které budou probíhat vždy v pátky odpoledne. V rámci těchto kurzů bude opakována a procvičována středoškolská matematika: algebraické výrazy, rovnice, nerovnice, logaritmické a exponenciální funkce, analytická geometrie, goniometrie, planimetrie a stereometrie. První z těchto kurzů začne v pátek 8. 3. 2019, poslední kurz proběhne v pátek 26. 4. 2019.
Tyto kurzy budou vedeny zkušenými lektory z obou matematických kateder a jsou určeny především těm uchazečům o studium, které čekají přijímací zkoušky z matematiky a dále těm, kteří cítí nedostatky ve svých znalostech SŠ matematiky a chtějí být na studium na VŠ více připraveni.
Všechny nabízené kurzy jsou zdarma. Je možno se přihlásit na všechny, nebo i pouze na jeden z nabízených kurzů. Přihláška je k nalezení zde. Podrobný harmonogram a obsah kurzů na rok 2019 najdete na této stránce nebo v tomto souboru.


Všichni zájemci jsou vítáni!

19.01.2019 Lednový den otevřených dveří

Na Den otevřených dveří Univerzity Palackého, který proběhne v sobotu 19. ledna, se chystá i naše katedra. Mimo tradičního informačního stánku před učebnou 2006 ve 2. nadzemním podlaží, u něhož bude možné se nejen vyučujících ale také stávajících studentů zeptat na všemožné otázky spojené se studiem, chystáme jednu novinku.
To, že matematika není jen o sčítání (ve kterém je stejně často zdatnější naše kalkulačka), ukážeme vždy od 10:00 a 12:00 na učebně 5001. Ondřej Vencálek nejprve poodhalí kouzlo statistické analýzy dat během praktické ukázkové hodiny a na něj následně naváže povídaní našeho doktoranda Jakuba Kmece, který se bude věnovat využití optimalizace v praxi.
Se všemi zájemci o studium se v pátek těšíme na viděnou!

07.12.2018 Den otevřených dveří

Na Den otevřených dveří Univerzity Palackého, který proběhne v pátek 7. prosince, se chystá i naše katedra. Mimo tradičního informačního stánku před učebnou 2006 ve 2. nadzemním podlaží, u něhož bude možné se nejen vyučujících ale také stávajících studentů zeptat na všemožné otázky spojené se studiem, chystáme jednu novinku.
To, že matematika není jen o sčítání (ve kterém je stejně často zdatnější naše kalkulačka), ukážeme vždy od 10:00 a 12:00 na učebně 5001. Ondřej Vencálek nejprve poodhalí kouzlo statistické analýzy dat během praktické ukázkové hodiny a na něj následně naváže povídaní našeho doktoranda Jakuba Kmece, který se bude věnovat využití optimalizace v praxi.
Se všemi zájemci o studium se v pátek těšíme na viděnou! 

14.11.2018 Zimní termíny SZZ a obhajob 2018/2019

Byly stanoveny zimní termíny obhajob kvalifikačních prací a termíny konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2018/2019. Přihlašování studentů na obhajoby i SZZ probíhá prostřednictvím STAGu.

29.10.2018 Nabalkoně – Kabaretní scéna

Kabaretní scéna je nový kulturní prostor se zaměřením na malé divadelní formy, hudbu a film. Prostor funguje rovněž jako bar pro cca 50 lidí. V čele projektu stojí absolventi uměnovědných kateder olomoucké univerzity – členové uměleckého souboru Nabalkoně.
V rámci programu zde můžete narazit na tematické koncerty hudebního tělesa Nabalkoně Orchestra, kabaretní představení a scénické výstupy Divadla Nabalkoně, filmové večery atd. Do prostoru jsou také zváni zajímaví hosté z oblasti hudby, tance, literatury, výtvarného umění a mnoho dalšího napříč celým uměleckým spektrem.
V Kabaretu je rovněž možné uspořádat soukromé večery jako např. firemní večírky, oslavy narozenin s přáteli a další podobné akce. V případě zájmu zajistíme hudebníky či jiný doprovodný program, foto a video dokumentaci, občerstvení a tematické drinky na míru.

15.10.2018 Nabídka pro studenty

Firma ProfiPoradenství nabízí studentům praxe ve finačním poradenství, kurzy finanční gramotnosti, kurzy zlepšení komunikačních dovedností i obchodní spolupráci. Více se dozvíte v tomto letáku.

05.10.2018 Noc vědců 2018

V pátek 5. 10. 2018 bylo na fakultě rušno. Noc vědců přilákala obrovské množství zájemců i k našemu stánku Matematika - Počítáme s Tebou.

Všem, kteří se prolouskali jednotlivými stanovišti a úspěšně vyřešili zadané úkoly, byl postupně odhalen tajný kód k zámku od truhly s pokladem. Zájem předčil naše očekávání a poprvé za dob pořádání akce zela naše truhla o půlnoci prázdnotou. Ti, kteří si troufli na exit game, byli zamčeni v pracovně šíleného matematika. Dostat se ven tentokrát nebylo vůbec snadné a podařilo se to jen hrstce týmů. Ostatní si tak možná stále lámou hlavu nad cestovatelskými plány matematika Epsilóna...

Podrobnější informace a fotogalerii najdete zde.

 

05.10.2018 Pozvánka na Noc vědců 2018

V pátek 5. 10. 2018 se koná Noc vědců, jejímž tématem je letos 100 LET ČESKÉ VĚDY. Naše katedra chystá pro návštěvníky únikovou hru a další zapeklité úkoly a hádanky. Těšíme se na vás od 17 hodin až do půlnoci před učebnou 5.008. Více na nocvedcu.upol.cz.

12.10.2018 Přednáška L. Kiselové s názvem MSA - Můžeme věřit svým měřením?

V rámci semináře z aplikované statistiky v pátek 12. 10. 2018 vystoupí od 10:00 na učebně LP5066 Ing. Ludmila Kiselová (SC&C Partner, Brno) s přednáškou MSA - Můžeme věřit svým měřením? Stručnou anotaci najdete zde.

08.11.2018 Workshop Teorie a praxe statistického zpracování dat

Obec Kunčice

Ve dnech 8.-10. listopadu 2018 se uskuteční tradiční workshop Teorie a praxe statistického zpracování dat, určený vědecko-pedagogickým pracovníkům a studentům matematiky a aplikované matematiky na PřF UP (především navazujícího a doktorského studia), kteří mají zájem o problematiku statistické analýzy datových souborů. Více informací najdete v tomto oznámení nebo na této stránce. I letos se podařilo oslovit renomované přednášející s atraktivními tématy z akademické i komerční sféry, součástí programu je i výlet po podzimním podhůří Kralického Sněžníku a bohatý společenský program. Studenti matematiky a aplikované matematiky na PřF UP, kteří se zavčas přihlásí, mají možnost uhrazení nákladů na ubytování a stravování ze strany VPRO Matematika a informatika.
Registrace na workshop probíhá odesláním závazného registračního mailu (předmět "Workshop Kunčice 2018") na adresu eva.fiserovaupol.cz do vyčerpání kapacity workshopu, nejpozději do 7. 10. 2018.

Finální program workshopu najdete v tomto souboru.

 

02.10.2018 Výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu ERASMUS

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky vyhlašuje výběrové řízení
na studentské mobility v rámci programu Erasmus pro letní semestr školního
roku 2018/19. Výběrové řízení se bude konat 2. října 2018 v 14.30 hodin v místnosti 5.057. Vyhlášení výběrového řízení najdete zde, další informace o studiu v zahraničí najdete na této stránce.

02.09.2018 Mezinárodní matematicko-geologická konference IAMG2018

Při příležitosti 50. výročí založení  Mezinárodní asociace pro matematické geovědy se v Olomouci od 2 . září do 8. září koná 19. výroční konference IAMG2018 
Hlavním tématem konference jsou "Nástroje pro analýzu dat v geovědách", přípěvky se proto často týkají aplikací matematiky, statistiky, informatiky a informatiky při řešení problémů geovědních oborů.
Více se dozvíte na stránkách konference www.iamg2018.org.

03.09.2018 Letní škola matematiky 2018

Od 3. září do 7. září se bude konat Letní škola matematiky 2018, která je zaměřena na sjednocení úrovně uchazečů z různých typů středních škol. Letní škola je určena zejména pro budoucí studenty oborů Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika a Matematika a její aplikace, ale je otevřena všem studentům nastupujícím na PřF UP.
Přihlásit se můžete na webových stránkách Letní školy matematiky www.letniskolamatematiky.cz, kde také najdete aktuální informace k letošnímu ročníku. Letní škola má svou stránku i na Facebooku.
Cena kurzu je 1950,- Kč. V ceně je zahrnuto 34 vyučovacích hodin matematiky, studijní a procvičovací materiály a doplňkové informace o studiu na UP v Olomouci.
Ubytování a stravu si každý účastník zajišťuje sám. Pro studenty UP (ale i ostatní) doporučujeme ubytování na VŠ kolejích.

21.08.2018 Rozpisy letních termínů obhajob a SZZ

Státní závěrečné zkoušky bakalářského i navazujícího oboru MAP se konají v pondělí 27. 8. 2018 od 9:00 na učebně 1032 1033.
Obhajoby bakalářských oborů ME, AST i MAP se konají v úterý 28. 8. 2018 od 9:00 na učebně 1033. Při čekání na obhajoby nebo na podpis protokolu bude možno využívat učebnu 1032 1034.
Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů ME a AST se konají ve středu 29. 8. 2018 od 8:40 na učebnách 1032 1034  a 1033 (rozpis aktualizován 28.8.).

Připomínáme, že kvůli stavební pracem v 5 nadzemním podlaží v prostorách katedry se SZZ a obhajoby  mimořádně konají v přízemí obvykle na učebnách  1032 1034 a 1033.

24.05.2018 Nabídka práce pro pracovních příležitostí pro studenty

Firma TESCO SW a.s. nabízí možnost praxe, brigády či zaměstnání pro studenty matematiky a informatiky. zejména na těchto pozicích: IT analytik junior, SW tester junior, Programátor junior a další pozice. Více se dozvíte na  webových stránkách firmy v sekci kariéra.

 

25.05.2018 Seminář z mechaniky kontinua

 Minulý víkend (25. 5. - 27. 5. 2018) proběhl ve Štědrákově Lhotě tradiční seminář z mechaniky kontinua. Odvodili jsme bilanci hybnosti, dali si pivo na Severomoravské chatě, spočítali divergenci tensoru napětí, prohlédli Hedečský klášter, našli potenciál vektorového pole rychlosti, prošli několik prvorepublikových bunkrů, spočetli Reynoldsovo číslo a udivili paní hostinskou v Bohdíkově. Náramně jsme si to celé užili. Pro velký úspěch si na podzim dáme seminář z elasticity!

Tomáš Fürst

17.05.2018 Rozpisy jarních termínů obhajob a SZZ

Obhajoby  navazujícího oboru Aplikace matematiky v ekonomii (AME) se konají ve středu 23. 5. 2018 od 8:30 na učebně 5.068, státní závěrečné zkoušky oboru AME se konají ve čtvrtek 24. 5. 2018 také od 8:30 na učebnách 5.066 a 5.068.
Obhajoby bakalářských oborů ME, AST i MAP se konají ve středu 6. 6. 2018 od 8:20 na učebnách 5066 a 5068.
Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů ME a AST se konají v úterý 12. 6. 2018 od 8:20 na učebnách 5066 a 5068 (rozpis aktualizován 11.6.2018).
Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru MAP se konají ve čtvrtek 14. 6. 2018 od 8:30 na učebně 5068.

 

03.05.2018 Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2018

Další ročník fakultní studentské vědecké soutěže „O cenu děkana” proběhl ve čtvrtek 3. května 2018.  Zúčastnit se mohou všichni řádně zapsaní studenti naší fakulty, kteří nejprve odevzdají soutěžní práci a v den soutěže vystoupí s prezentací pžedstavující tuto práci.
Soutěží  se v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Každá  sekce se dále dělí na tři kategorie a to  bakalářskou, magisterskou a doktorskou.  Je možné se přihlásit také do posterové sekce společné pro všechny obory.
Soutěž je každoročně podporována nejen děkanem fakulty, ale i soukromými firmami, které se podílí na zajištění cen.
Informace speciálně pro sekci Matematika a Informatika najdete v příslušné části webu soutěže.  Výsledky najdete také na stránkách soutěže a to zde.

04.04.2018 Srpnové termíny SZZ a obhajob bakářských prací

Byly stanoveny srpnové termíny obhajob bakalářských kvalifikačních prací a termíny konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2017/2018. Přihlašování studentů na obhajoby i SZZ probíhá prostřednictvím STAGu.

06.04.2018 Vyrovnávací kurzy z matematiky

Letos poprvé nabízíme studentům nastupujícím do prvních ročníků PřF UP Vyrovnávací kurzy matematiky. Jde o sedm kurzů, které budou probíhat vždy v pátky odpoledne. V rámci těchto kurzů bude opakována a procvičována středoškolská matematika: algebraické výrazy, rovnice, nerovnice, logaritmické a exponenciální funkce, analytická geometrie, goniometrie, planimetrie a stereometrie. První z těchto kurzů začne po Velikonocích, tj. v pátek 6. 4. 2018, poslední kurz proběhne v pátek 18. 5. 2018.
Tyto kurzy budou vedeny zkušenými lektory z obou matematických kateder a jsou určeny především těm uchazečům o studium, které čekají přijímací zkoušky z matematiky a dále těm, kteří cítí nedostatky ve svých znalostech SŠ matematiky a chtějí být na studium na VŠ více připraveni.
Všechny nabízené kurzy jsou zdarma. Je možno se přihlásit na všechny, nebo i pouze na jeden z nabízených kurzů. Rozpis kurzů a přihláška je k nalezení zde. Podrobný harmonogram a obsah kurzů na rok 2018 najdete zde.

Všichni zájemci jsou vítáni!

16.03.2018 Oriflame IT Academy opět začíná

Na jaře roku 2017 proběhl ve spolupráci s firmou Oriflame Software první ročník akce, pro kterou se vžil název Oriflame IT Academy. Osm studentů tenkrát dostalo možnost ukázat vedení této firmy,  co všechno dokážou, když se jim dá šance. A všichni tuto šanci využili naplno. Máme obrovskou radost, že některým se podařilo zanechat takový dojem, že dnes již patří mezi zaměstnance této firmy.
V pátek 16.3. navážeme na tento úspěšný první ročník, začíná totiž druhý ročník Oriflame IT Academy. Držíme palce novým účastníkům a těšíme se, čím nás tento rok ohromí.

14.05.2018 Kurz Základy statistického zpracování dat

V roce 2018 proběhne kurz Základy statistického zpracování dat. Kurz je určen všem, kdo chtějí provádět kvalitní a validní statistické analýzy dat. Je vhodný jak pro ty, kteří se statistickou analýzou dat teprve začínají, tak i pro zkušené uživatele statistiky, kteří si potřebují své postupy ujasnit či potvrdit nebo chtějí konzultovat své problémy.

První část kurzu se uskuteční 14. - 18. května 2018 v učebně 5.007 v pátém podlaží budovy PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, pod vedením zkušených lektorů z naší katedry.

Kurzu se mohou zúčastnit akademičtí pracovníci UP a studenti doktorských studijních programů. Přihlášky na kurz zasílejte na email alena.jarosova@upol.cz do konce března. Po registraci obdržíte bližší organizační informace pár dnů před konáním kurzu. Dotazy týkající se odborné náplně kurzu zasílejte na email eva.fiserova@upol.cz.

Více se dozvíte na stránce kurzu, program najdete zde.

19.02.2018 Témata kvalifikačních prací vypsaná PricewaterhouseCoopers

Kromě témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných jednotlivými členy katedry  máte nově možnost vybrat si i z témat vypsaných ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers Česká republika, která najdete popsaná v tomto souboru. Bližší informace u dr. Bebčákové a dr. Machalové.

20.01.2018 Den otevřených dveří na UP Olomouc

V sobotu 20. ledna 2018 se od 9 hodin se koná druhý den otevřených dveří v akademickém roce 2017/2018.   Se zástupci naší katedry se tentokrát můžete setkat ve 2. patře v posluchárně 2.006, kde budou poskytovat informace o studijních oborech, které katedra nabízí.

15.01.2018 Rozpisy zimních termínů obhajob a SZZ

Obhajoby bakalářských oborů ME, AST i MAP se společně s obhajobami navazujícího oboru AME konají v pátek 19. 1. 2018.

Státní závěrečné zkoušky bakalářské oboru Matematika a její aplikace (MAP) se konají v úterý 30. 1. 2018 od 9 hodin na učebně 5068.
Bakalářský obor ME má státní závěrečné zkoušky ve středu  31. 1. 2018 od 12:00 na učebně 5.068.
Státní závěrečné zkoušky navazujícího obor Aplikace matematiky v ekonomii (AME) se konají ve čtvrtek 1. 2. 2018 od 8:30 na učebně 5.068.

13.02.2018 Výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu ERASMUS

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky vyhlašuje výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus pro školní rok 2018/2019. Výběrové řízení se bude konat 13. února 2018 v 14.45 hodin v místnosti 5.064. Vyhlášení výběrového řízení najdete zde, další informace o studiu v zahraničí najdete na této stránce.

Nevíte, co čekat od studia v jiné zemi? Přečtěte si článek Pavla Rozkošného o zkušenostech z jeho studijního pobytu ve Finsku.

01.12.2017 Den otevřených dveří na UP Olomouc

V pátek 1. prosince 2017 se od 9 hodin se koná první den otevřených dveří v akademickém roce 2017/2018.   Se zástupci naší katedry se tentokrát můžete setkat ve 2. patře v posluchárně 2.006, kde budou poskytovat informace o studijních oborech, které katedra nabízí. Druhý den otevřených dveří v letošním akademickém roce se bude konat v sobotu 20. ledna 2018.

02.10.2017 Jarní termín SZZ a obhajob 2017/2018

Byly stanoveny jarní termíny obhajob kvalifikačních prací a termíny konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2017/2018. Přihlašování studentů na obhajoby i SZZ probíhá prostřednictvím STAGu.

02.10.2017 Zimní termíny SZZ a obhajob 2017/2018

Byly stanoveny zimní termíny obhajob kvalifikačních prací a termíny konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2017/2018. Přihlašování studentů na obhajoby i SZZ probíhá prostřednictvím STAGu.

09.11.2017 Workshop Teorie a praxe statistického zpracování dat

Ve dnech 9.-11. listopadu 2017 se uskuteční tradiční workshop Teorie a praxe statistického zpracování dat, určený vědecko-pedagogickým pracovníkům a studentům matematiky a aplikované matematiky na PřF UP (především navazujícího a doktorského studia), kteří mají zájem o problematiku statistické analýzy datových souborů. Více informací najdete zde. I letos se podařilo oslovit renomované přednášející s atraktivními tématy z akademické i komerční sféry, součástí programu je i výlet po podzimním podhůří Kralického Sněžníku a bohatý společenský program. Studenti matematiky a aplikované matematiky na PřF UP, kteří se zavčas přihlásí, mají možnost uhrazení nákladů na ubytování a stravování ze strany VPRO Matematika a informatika.
Registrace: odesláním  závazného  registračního  mailu  (předmět „Workshop  Hynčice  2017“)  na  adresu hronk@seznam.cz do vyčerpání kapacity workshopu.

14.09.2017 Informace pro studenty 1. ročníku o zápisu předmětu KMA/M1N

Zápis předmětu KMA/M1N do systému STAG je koncipován dle rozdělení studentů do skupin na základě výsledků rozřazovacího testu. Proto při zapisování na cvičení dodržujte pokyny v tomto souboru.

15.08.2017 Rozpisy srpnových termínů SZZ

Bakalářské obory ME a AST budou mít státní závěrečné zkoušky ve čtvrtek 24. 8. 2017. Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru MAP se konají v úterý 29. 8. 2017. Navazující obor AME má státní závěrečné zkoušky ve středu 30. 8. 2017.

10.10.2017 Výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu ERASMUS

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky vyhlašuje výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus pro letní semestr školního roku 2017/2018. Výběrové řízení se bude konat 10. října 2017 v 14.30 hodin v místnosti 5.064. Vyhlášení výběrového řízení najdete zde ,další informace o studiu v zahraničí najdete na této stránce.

Nevíte, co čekat od studia v jiné zemi? Přečtěte si článek Pavla Rozkošného o zkušenostech z jeho studijního pobytu ve Finsku.

20.06.2017 Srpnové termíny SZZ

Byly stanoveny srpnové termíny konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2016/2017.

04.09.2017 Letní škola matematiky 2017

Od 4. září do 8. září se bude konat Letní škola matematiky 2017, která je zaměřena na sjednocení úrovně uchazečů z různých typů středních škol. Letní škola je určena zejména pro budoucí studenty oborů Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika a Matematika a její aplikace, ale je otevřena všem studentům nastupujícím na PřF UP.
Přihlásit se můžete na webových stránkách Letní školy matematiky www.letniskolamatematiky.cz, kde také najdete aktuální informace k letošnímu ročníku. Letní škola má svou stránku i na Facebooku.
Cena kurzu je 1950,- Kč. V ceně je zahrnuto 34 vyučovacích hodin matematiky, studijní a procvičovací materiály a doplňkové informace o studiu na UP v Olomouci.
Ubytování a stravu si každý účastník zajišťuje sám. Pro studenty UP (ale i ostatní) doporučujeme ubytování na VŠ kolejích.

 

19.05.2017 Spolupráce s firmou Oriflame

Naše katedra navázala spolupráci s mezinárodní firmou Oriflame Software, jež se zabývá dodávkou IT služeb a vývojem a distribucí softwaru pro korporaci Oriflame. Pilotní projekt, jehož cílem je pomoci studentům najít zajímavé uplatnění na trhu práce, odstartoval v pátek 19. 5. 2017 společným setkáním v olomoucké pobočce společnosti, kde studenti rozdělení do čtyř týmů během patnáctiminutových vystoupení ukazovali, jak umí získat a zpracovávat data prodeje různých produktů.  Někteří z nich získají ve firmě stáže a v budoucnu případně i zaměstnání. Společnost Oriflame má ovšem zájem danou spolupráci rozšiřovat a studenti se mohou na stáže hlásit i individuálně.  Více informací najdete zde.

16.05.2017 Rozpisy jarních termínů SZZ a obhajob

V úterý 23. 5. se konají obhajoby a ve středu 24. 5. státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME. Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru MAP se konají v pátek 26. 5. 2017.
V pondělí 12. 6. 2017 se konají státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru MAP.
Obhajoby všech bakalářských oborů (MAP, ME, AST) se konají v úterý 13. 6. 2017.
Bakalářské obory ME a AST budou mít státní závěrečné zkoušky ve středu 14. 6. a ve čtvrtek 15. 6. 2017.

25.04.2017 Přednáška A. Ronta s názvem O řešení jisté třídy nelineárních rovnic s odkloněným argumentem

V rámci semináře z diferenciálních rovnic proběhne v úterý 25. 4. 2017 od 13:30 na učebně LP5068 přednáška O řešení jisté třídy nelineárních rovnic s odkloněným argumentem, kterou přednese Dr. András Ronto, DrSc. (MÚ AV ČR, pobočka Brno). Kompletní program semináře najdete zde.

25.04.2017 Přednáška J. Strojila na téma Jak nedělat statistiku v medicíně

V úterý 25. 4. 2017 od 13:15 na učebně 5066  proběhne v rámci Baysevského semináře přednáška J. Strojila na téma Jak nedělat statistiku v medicíně.

21.04.2017 Přednáška J. Drábka na téma Jak se určovalo a určuje otcovství

V pátek 21. 4. 2017 proběhne v rámci semináře z aplikované statistiky. v 10.00 na učebně 5066  Doc. Mgr. Jiřího Drábka, PhD. (LEM LF UP Olomouc) na téma  Jak se určovalo a určuje otcovství.
Při určování otcovství se v současné době vychází z Mendelova zákona o nezávislé segregaci forem genů do pohlavních buněk, z předpokladu rovnovážného rozložení forem genů v populaci podle Hardyho a Weiberga a z Bayesovy věty. Cesta k dosažení tohoto stavu byla klikatá a s několika pamětihodnými odbočkami.
K výpočtu věrohodnostního poměru jsou už padesát let dostupné Hummelovy tabulky se vzorci pro věrohodnostní poměr při různých rodokmenových konstelacích srovnávaných hypotéz. Dvacet let je dostupný software familias, který je schopen poskytnout věrohodnostní poměr pro jakýkoliv pár hypotéz o příbuznosti při využití znaků na nepohlavních chromozómech. Přesto jsou soudci vyžadovány a genetickými znalci poskytovány posudky s nesprávně kvantifikovanými výsledky.
Přednáška uvede posluchače do této genetické problematiky. 

04.05.2017 Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2017

Již 14. ročník fakultní studentské vědecké soutěže „O cenu děkana” se koná ve čtvrtek 4. května 2017. Registrace je otevřena do 29. dubna na webových stránkách soutěže, kde rovněž naleznete podrobné informace k soutěži. Soutěžní práce je třeba odevzdat do 2. května.
Soutěžit mohou všichni řádně zapsaní studenti naší fakulty v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Každá  sekce se dále dělí na tři kategorie a to  bakalářskskou, magisterskou a doktorskou.  Je možné se přihlásit také do posterové sekce společné pro všechny obory. Soutěž je každoročně podporována nejen děkanem fakulty a jednotlivými obory, ale i soukromými firmami, které se podílí na zajištění cen.
Informace pro soutěžící v sekci Matematika a Informatika najdete v příslušné sekci webu soutěže. Koordinátorem na oboru Matematika a Informatika je Pavel Ženčák.

31.03.2017 Účast našich studentů na matematické soutěži

Studenti naší univerzity se letos opět zúčastní Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka, jejíž 27. ročník proběhne 31. března v Ostravě. Jde o mezinárodní matematickou soutěž pořádanou Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity - podrobnosti lze nalézt zde.
Soutěže se již mnoho let účastní studenti matematiky z mnoha univerzit po celém světě a jde o soutěž typu matematické olympiády. Spočívá ve vyřešení čtyř velmi náročných matematických problémů.
Naši univerzitu budou letos reprezentovat dva studenti z matematických oborů. Této soutěže se naše univerzita účastní každý rok. Může se přihlásit kterýkoliv student naší univerzity splňující podmínky soutěže - viz uvedený odkaz.
V případě zájmu o účast v dalším ročníku prosím kontaktujte pověřenou osobu: doc. J. Tomeček.

23.03.2017 Jarní termín SZZ a obhajob

Byly stanoveny jarní termíny obhajob kvalifikačních prací a termíny konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2016/2017. Přihlašování studentů na obhajoby i SZZ probíhá prostřednictvím STAGu.

28.03.2017 Přednáška J. Andrese s názvem Aplikace vět typu Šarkovského–Blocka–Siegberga na ODR

V rámci semináře z diferenciálních rovnic proběhne v úterý 28. 3. 2017 od 13:30 na učebně LP5068 přednáška Aplikace vět typu Šarkovského–Blocka–Siegberga na ODR, kterou přednese prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc. (PřF UP Olomouc). Kompletní program semináře najdete zde.

21.05.2017 18. ročník mezinárodní SVOČ v matematických a informatických oborech

Závěrečnou konferenci 18. ročníku mezinárodní Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matematických  a informatických oborech letos uspořádá Fakulta aplikovaných věd Západočeské university v Plzni ve dnech 21. až 23. května 2017. Studenty do soutěže přihlašuje fakulta o to do 1. května 2017. Soutěž je určena pouze pro studenty bakalářského a magisterského studia, kteří v době přihlášení nemají ukončené magisterské nebo inženýrské studium v oborech soutěže. Samotné práce včetně abstraktu a posudku je třeba odevzdat do 1. května 2017, prostřednictvím elektronického formuláře. Další podrobnosti včetně podrobných propozic najdete na webových stránkách soutěže.

17.03.2017 Přednáška J. Buriana s názvem Matematika a statistika v geoinformatice

V rámci semináře z aplikované statistiky proběhne v pátek 17. 3. 2017 od 10:30 na učebně LP5066 přednáška Matematika a statistika v geoinformatice, kterou přednese RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. (PřF UP Olomouc). Kompletní program semináře najdete zde.

14.03.2017 Přednáška Z. Došlé v rámci semináře z diferenciálních rovnic

V rámci semináře z diferenciálních rovnic proběhne v úterý 14. 3. 2017 od 13:30 na učebně LP5068 přednáška Kladná řešení okrajové úlohy na polopřímce pro rovnici s operátorem křivosti, kterou přednese prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (PřF MU Brno). Kompletní program semináře najdete zde.

14.03.2017 Přednáška H. Šimkové s názvem Člověk, pravděpodobnost a spravedlnost

V úterý  14. 3. 2017 od 13:15 na učebně 5066 proběhne v rámci Bayesovského semináře přednáška forenzní genetičky Haliny Šimkové s názvem Člověk, pravděpodobnost a spravedlnost. Vice informaci například zde.

03.02.2017 Nabídka práce pro studenty

Ornita inzerát

ORNITA z. ú. hledá studenty na pozici programátora pro naprogramování jednoduché interaktivní hry v HTML5. Jedná se o hru typu Pexeso (původní hru ve Flashi si lze prohlédnout zde: http://www.ornita.cz/online-hra/) s jednoduchými animacemi, přehráváním krátkých zvuků a odesíláním dosažených bodů na web server.  Více se dozvíte zde.

16.01.2017 Rozpisy zimních termínů SZZ

Ve čtvrtek 19. 1. 2017 proběhnou státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME, obhajoby diplomových prací jsou na programu v pátek 20. ledna 2017.
Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru MAP se budou konat ve čtvrtek 26. ledna 2017.
V pátek 27. ledna se konájí státní závěrečné zkoušky navazujících oborů MAP a MPM.
Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů ME a AST se konají ve středu 1. 2. 2017 (rozpis aktualizován 31. 1. 2017).

21.01.2017 Den otevřených dveří na UP Olomouc

V sobotu 21. ledna se od 9 hodin se koná druhý Den otevřených dveří v akademickém roce 2016/2017.   Se zástupci naší katedry se tentokrát můžete setkat ve 2. patře v posluchárně 2.006, kde budou poskytovat informace o studijních oborech, které katedra nabízí.

16.02.2017 Výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu ERASMUS

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky vyhlašuje výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus pro školního roku 2017/2018. Výběrové řízení se bude konat 14. února 2017 v 14.30 hodin v místnosti 5.064. Vyhlášení výběrového řízení najdete zde ,další informace o studiu v zahraničí najdete na této stránce.

Nevíte, co čekat od studia v jiné zemi? Přečtěte si článek Pavla Rozkošného o zkušenostech z jeho studijního pobytu ve Finsku.

31.05.2017 Olomoucké dny aplikované matematiky 2017

Od 31. 5. 2017 do 2. 6. 2017 naše katedra spolu s Katedrou matematiky z Pedagogické fakulty UP Olomouc pořádá  už tradiční konferenci Olomoucké dny aplikované matematiky (ODAM 2017). Registrace účastníků bude otevřena od 12 ledna 2017. Registrace (včetně plateb) bude ukončena 10. března 2017. Tento den je také termínem pro zaslání abstraktů. Další informace o konferenci najdete na jejích webových stránkách.

07.12.2016 Zimní termín SZZ a obhajob

Byly stanoveny zimní  termíny obhajob kvalifikačních prací a termíny konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2016/2017. Přihlašování studentů na obhajoby i SZZ probíhá prostřednictvím STAGu.

30.11.2016 V České hlavičce 2016 oceněn gymnazista J. Dostál vedený T. Fürstem

Jedním z laureátů ocenění Česká hlavička 2016 je student 3. ročníku Slovanského gymnázia v Olomouci Jakub Dostál, který uspěl s prací Nový způsob simulace šíření epidemií ve společnosti, která vznikla pod vedením Tomáše Fürsta z naší katedry.  Více najdete v tomto článku v Žurnálu UP nebo v příslušné sekci webu projektu Česká hlava.

22.11.2016 Okno do praxe

IX. ročník setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů se studenty pod názvem Okno do praxe se   bude konat v prostorách Pevnosti poznání PřF UP (17. listopadu 7) ve dvou dnech:
  22.11.2016 od 13:00 do 16:00 - obor Matematika a informatika, Fyzika
  23.11.2016 od 13:00 do 16:00 - obor Biologie a ekologie, Chemie
Akce proběhne formou moderované panelové diskuse, zaměří se na zaměstnávání absolventů a spolupráci se studenty už během studia, adaptaci mladých zaměstnanců ve firmách, představení nabídek práce a praxí ve firmách, formy možné spolupráce, atd. Seznam přihlášených firem je zveřejněn na stránce http://oknodopraxe.upol.cz/odp2016. Za zaměstnavatele přislíbili účast rovněž naši mladší absolventi, kteří zprostředkují své vlastní zkušenosti s pracovním uplatněním.
  Pro studenty je dále připraven doprovodný program přímo v místě akce, v rámci kterého je pro ně připravena konzultace CV, jak v češtině, tak v angličtině, focení na CV, seminář o životním stylu, pohovory nanečisto či testování z angličtiny. Přihlášení na doprovodný program je nutné provést na odkaze http://oknodopraxe.upol.cz/studenti, kde jsou uvedeny i časy jednotlivých doprovodných aktivit. Úspěšné přihlášení bude následně potvrzeno automaticky vygenerovaným e-mailem.Na stejné stránce mohou studenti zadávat otázky na zaměstnavatele, neanonymní dotazy jsou slosovatelné.

 

25.11.2016 Den otevřených dveří na UP Olomouc

V pátek 25. listopadu se od 9 hodin se koná první den otevřených dveří v akademickém roce 2016/2017.   Se zástupci naší katedry se tentokrát můžete setkat ve 2. patře v posluchárně 2.006, kde budou poskytovat informace o studijních oborech, které katedra nabízí. Druhý letošní den otevřených dveří se bude konat v sobotu 21. ledna.

14.10.2016 Noc vědců 2016

Poslední zářijovou noc se Přírodovědecká fakulta UP opět otevřela veřejnosti a přivítala zájemce o vědu v rámci Noci vědců. Hrdě můžeme oznámit, že katedra matematické analýzy a aplikací matematiky u toho nechyběla. Ve spolupráci s našimi studenty jsme pro malé i velké účastníky této populární akce připravili hned tři lákavé možnosti, jak se pobavit a u toho se i něco naučit. Zájem ze strany návštěvníků byl veliký, davy malých i velkých zaplavily náš stánek a organizátoři sklízeli samou chválu :-).

Děkujeme Viktorii Nesrstové, Hanušovi Hanečkovi, Kateřině Zelinkové, Janě Radové, Lukášovi Konopkovi a Veronice Římalové, kteří do celé akce šli s obdivuhodným nadšením, podíleli se na přípravě i realizaci a přinesli návštěvníkům tuto noc plnou zážitků. Podrobnější informace, fotogalerii a video najdete zde.

30.09.2016 Na Noc vědců 2016 chystáme Enigmu!

V pátek 30. 9. 2016 bude v budově PřF od 18:00 až do půlnoci probíhat Noc vědců 2016. I matematika tam bude mít svůj stánek. Tentokrát se zaměříme na bezpečnou  komunikaci. Zájemci se doví, jak napsat tajnou zprávu, seznámí se s různými šiframi a mohou se pokusit odhalit tajemný kód na truhlici s pokladem. Navíc bude možno si pořádně prohlédnout funkční model Enigmy, který nám zapůjčí Pevnost poznání.

14.09.2016 Informace pro studenty 1. ročníku o zápisu předmětu KMA/M1N

Zápis předmětu KMA/M1N do systému STAG je koncipován dle rozdělení studentů do skupin na základě výsledků rozřazovacího testu. Proto při zapisování na cvičení dodržujte pokyny v tomto souboru.

14.09.2016 Mimořádné výběrové řízení na pobyty v rámci programu ERASMUS+

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky vyhlašuje výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus+ pro letní semestr školního roku 2016/17.  Výběrové řízení se bude konat 11. října 2016 v 15 hodin v místnosti 5.064.
Vyhlášení výběrového řízení najdete zde, další informace o studiu v zahraničí najdete na této stránce.

Nevíte, co čekat od studia v jiné zemi? Přečtěte si článek Pavla Rozkošného o zkušenostech z jeho studijního pobytu ve Finsku.

 

11.09.2016 Letní škola matematiky 2016 lámala rekordy

Od 5. do 9. září probíhal v prostorách přírodovědecké fakulty UP již čtvrtý ročník Letní školy matematiky. Rekordních téměř třicet čerstvých studentů z více než patnácti studijních oborů (nejen) PřF se celý týden připravovalo na nadcházející semestr a pilovalo své znalosti středoškolské matematiky. Kromě klasického formátu výuky si účastníci vyzkoušeli práci v týmu prostřednictvím týmových soutěží, které vyvrcholily ve čtvrtek odpoledne závěrečným soubojem šesti družstev o zajímavé knižní ceny. Někteří vylosovaní šťastlivci pak navíc obdrželi drobný dárek věnovaný sponzorkou LŠM (děkujeme paní docentce Talašové :-) ). O celé akci již tradičně informoval Žurnál UP.

12.09.2016 Matematika v Olomouci: retrospektiva a perspektivy

V pátek 9. 9. 2016 se v rámci celouniversitního setkání absloventů konala na učebně 2.005 od 17 hodin přednáška vedoucího katedry matematické analýzy a aplikací matematiky prof. Jana Andrese s názvem Matematika v Olomouci: retrospektiva a perspektivy.  Prof. Andres při ní účastníky seznámil s novodobou historií matematiky v Olomouci, přiblížil i současné dění na matematických katedrách přírodovědecké fakulty a nastínil možnosti rozvoje. Prezentaci k této přednášce najdete zde.

22.08.2016 Rozpisy letních termínů SZZ

Ve středu 24. 8. 2016 proběhnou státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů ME a AST.
Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru MAP proběhnou v pondělí 29. 8. 2016.
Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru MAP se budou konat v úterý 30. 8. 2016.
Ve středu 31. 8. 2016 proběhnou státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME.

28.06.2016 Celostátní kolo SOČ

38. ročník celostátního kola soutěže Středoškolské odborné činnosti se konal od 17. do 19. června v Hradci Králové. Celé soutěže se letos zúčastnilo 1 533 studentů středních škol a gymnázií, do celostátního kola bylo vybráno 284 studentů, kteří zde obhajovali své práce před 18 odbornými porotami složenými z předních českých odborníků. Do celostátního kola v oboru Matematika a statistika se  probojovali i tři studenti středních škol, jejichž práce vznikly pod vedením školitelů z naší katedry.
Jakub Dostál, student druhého ročníku Slovanského gymnázia Olomouc, získal třetí místo s prací "Nový způsob simulace šíření epidemie ve společnosti", kterou vypracoval pod vedením Tomáše Fürsta. Monika Machalová, která je také studentkou druhého ročníku Slovanského gymnázia, se umístila na 14. místě s prací "Optimalizace roznášky tiskovin" vedenou Pavlem Ženčákem. Petr SedláčekGymnázia Kroměříž pod vedením Ondřeje Vencálka obsadil 16. příčku s prací "Matematická analýza hazardních her".
Další podrobnosti najdete v článku v Žurnálu UP, kompletní výsledky soutěže SOČ najdete zde.

 

29.06.2016 Veletrh vědy a výzkumu 2016

Ve dnech 24. - 25. června 2016 se v prostorách Přírodovědecké fakulty a Pevnosti poznání konal 15. ročník Veletrhu vědy a výzkumu. Letošní ročník s názvem "Pulzujeme pro vědu" se konal s cílem strhnout k zápalu pro vědu snad všechny věkové kategorie. Jeden ze stánků obsadila také naše katedra. Letos jsme společně s návštěvníky vytvářeli Pythágorův fraktálový strom a zamýšleli se nad fungováním přírody. Více najdete zde.

20.06.2016 Srpnové a zářijové termíny SZZ

Srpnové a zářijové termíny státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2015/2016 najdete v tomto souboru.

05.09.2016 Letní škola matematiky 2016

Od 5. září do  9. září se bude konat  Letní škola matematiky 2016, která je zaměřena na sjednocení úrovně uchazečů z různých typů středních škol. Letní škola je určena zejména pro budoucí studenty oborů Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika a Matematika a její aplikace, ale je otevřena všem studentům nastupujícím na PřF UP. Přihlásit se můžete na webových stránkách Letní školy matematiky  www.letniskolamatematiky.cz, kde také najdete aktuální informace k letošnímu ročníku.

17.06.2016 Nabídka práce pro absolventy

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. v Brně hledá studenta, ideálně absolventa, který by se zabýval aplikacemi matematiky a statistiky při analýzách v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Více informací najdete zde  http://www.cdv.cz/kariera/analytik-statistik-matematik/.

16.05.2016 Rozpisy jarních termínů obhajob a SZZ

V úterý 24. 5. 2016 se konají státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru AME, ve středu 25. 5. 2016 proběhne mimořádný termín obhajob,  v pondělí 30. 5. 2016 je na programu řádný termín.
Ve středu 1.6. 2016 proběhnou obhajoby bakalářských oborů ME a AST, náhradní termín obhajob pro tyto obory je na programu v pondělí 13.6.2016 a státní závěrečné zkoušky  bakalářských oborů ME a AST se konají v pondělí 13. 6. a v úterý 14. 6. 2016. 
Náhradní termín obhajob pro bakalářský i navazující obor MAP se koná ve středu 15. 6. 2016, kdy se konají i státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru MAP. Státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru MAP se konají ve čtvrtek 16. 6. 2016.

09.09.2016 Celouniversitní setkání absolventů UP

Celouniverzitní Absolventské setkání se uskuteční 9.–10. září 2016 u příležitosti 70. výročí obnovení Univerzity Palackého v Olomouci.  První den je věnován neformálnímu setkání s představiteli kateder a fakult, a především absolventů spolu navzájem. Druhý den bude věnován programu v režii Univerzity Palackého. Bude zahrnovat hudební vystoupení v pavilonu A Výstaviště Flora Olomouc, koncerty v Redutě Moravské filharmonie, vystoupení na Horním náměstí a řadu dalších aktivit, včetně slavnostního ocenění významných absolventů z rukou rektora Univerzity Palackého prof. Jaroslava Millera. Více se dozvíte na stránkách www.absolventi.upol.cz, kde se můžete zaregistrovat a najdete zde podrobnější program a soustu dalších informací.

03.05.2016 Workshop Statistická analýza funkcionálních dat

Workshop Statistická analýza funkcionálních dat, na kterém bude přednášet Dr. Alessandra Menafoglio (Politecnico di Milano), se bude konat ve dvou blocích po čtyřech vyučovacích hodinách ve dnech 3.5. od 13:30 hodin a 6.5.2016 od 8:30 hodin, vždy na učebně 5.066. Více informací o jeho programu najdete zde.

19.04.2016 Výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu ERASMUS+

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky vypisuje výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus+ pro školní rok 2016/17 pro destinace Siberian Federal University Krasnoyarsk (Rusko) a Belarusian State University Minsk (Bělorusko), určené pro studenty doktorského studia. Využijte jedinečné příležitosti zdokonalit své matematické schopnosti na prestižních pracovištích na východ od našich hranic!  Výběrové řízení se bude konat  19. dubna 2016 ve 15:00 v místnosti 5.064. Bližší informace ochotně podá doc. Karel Hron na adrese hronk@seznam.cz.

05.05.2016 Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2016

Letošní studentská vědecká soutěž O cenu děkana se koná ve čtvrtek 5. května. Registrace je otevřena do 25. dubna na nových webových stránkách, kde rovněž naleznete podrobné informace k soutěži. Soutěžní práce je třeba odevzdat do 2. května.
Soutěžit mohou všichni řádně zapsaní studenti naší fakulty v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Každá  sekce se dále dělí na tři kategorie a to  bakalářskskou, magisterskou a doktorskou.  Je možné se přihlásit také do posterové sekce společné pro všechny obory. Soutěž je každoročně podporována nejen děkanem fakulty a jednotlivými obory, ale i soukromými firmami, které se podílí na zajištění cen.
Informace pro soutěžící v sekci Matematika a Informatika najdete v příslušné sekci webu soutěže. Koordinátorem na oboru Matematika a Informatika je Pavel Ženčák.

05.04.2016 Přednáška A. Svobodnika o aplikaci statistických metod ve vývoji léčiv

V útery 5. dubna ve 13.30 proběhne v místnosti 5066 v rámci Baysovskeho seminare přednáška Adama Svobodníka  za společnosti Aprova na téma Aplikace statistických metod ve vývoji nových léčiv a zdravotnických prostředků. Cílem přednášky je prezentovat úlohu a náplň činnosti statistika, SAS programátora a data manažera v projektech klinických studií se zaměřením na potenciální zájemce o tuto činnost jak formou stáží, bakalářských či diplomových prací, tak částečného nebo plného úvazku. Více se dozvíte zde.

08.04.2016 Účast našich studentů na matematické soutěži Vojtěcha Jarníka

Studenti naší univerzity se letos opět zúčastní Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka, jejíž 26. ročník proběhne 8. dubna v Ostravě. Jde o mezinárodní matematickou soutěž pořádanou Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity - podrobnosti lze nalézt zde. Soutěže se již mnoho let účastní studenti matematiky z mnoha univerzit po celém světě a jde o soutěž typu matematické olympiády. Spočívá ve vyřešení čtyř velmi náročných matematických problémů. Naši univerzitu budou letos reprezentovat tři studenti z naší katedry. Této soutěže se naše univerzita účastní každý rok. Může se jí zúčastnit kterýkoliv student naší univerzity splňující podmínky soutěže - viz uvedený odkaz. V případě zájmu o účast v dalším ročníku prosím kontaktujte pověřenou osobu, kterou je  J. Tomeček.

08.03.2016 Jarní termíny konání obhajob a SZZ

Byly stanoveny jarní termíny konání obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2015/2016. Připomínáme, že přihlašování studentů na obhajoby i SZZ probíhá prostřednictvím STAGu.

25.05.2016 17. ročník mezinárodní SVOČ v matematických a informatických oborech

Závěrečnou konferenci 17. ročníku mezinárodní Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matematických  a informatických oborech letos uspořádá Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně ve dnech 25. až 27. května 2016. Studenty do soutěže přihlašuje fakulta o to do 2. května 2016. Soutež je určena pouze pro studenty bakalářského a magisterského studia, kteří v době přihlášení nemají ukončené magisterské nebo inženýrské studium v oborech soutěže. Samotné práce včetně abstraktu a posudku je třeba odevzdat do 9. května 2016, prostřednictvím elektronického formuláře. Další podrobnosti včetně podrobných propozic najdete na webových stránkách soutěže.

01.02.2016 Možnost nahlédnutí do výuky pro středoškoláky

Katedra nabízí v letním semestru středoškolákům možnost přijít se podívat na to, jak probíhá výuka některých předmětu. Návštěvu je vždy nutné s předstihem domluvit s J. Machalovou.  

Je možné navštívit přednášky z následujících předmětů:

Přednášky jsou voleny s ohledem na to, aby byly aspoň zčásti přístupné i bez předchozích znalostí. Kliknutím na název přednášky se dostanete na obsah předmětu. Všechny učebny se nachází v budově přírodovědecké fakulty UP Olomouc na ulici 17. listopadu 12, první číslice v názvu učebny označuje číslo podlaží.

26.01.2016 Vyhlášení výběrového řízení na pobyty v rámci programu ERASMUS

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky vyhlašuje výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus pro školní rok 2016/17. Výběrové řízení se bude konat 17. února 2016 ve 13:30 v místnosti 5.064. Více informací najdete v sekci Studenti » Studium v zahraničí.

07.01.2016 Rozpisy zimních termínů obhajob a SZZ

V pondělí 18. 1. 2015 se konají obhajoby všech bakalářských oborů a navazujícího oboru MAP a to podle následujícího  rozpisu. V úterý 19. 1. 2016 proběhnou státnice navazujícího oboru MAP. Státnice bakalářského oboru MAP se konají ve středu 20. 1. 2016. V pondělí 25. 1. 2016 se konají obhajoby navazujícího oboru AME a den poté v úterý 26. 1. 2016 proběhnou státnice tohoto oboru. Státnice bakalářského oboru ME se konají v pátek 5. 2. 2016.

16.01.2016 Lednový den otevřených dveří na UP Olomouc

V sobotu 16. ledna 2016 se  koná druhý den otevřených dveří v akademickém roce 2015/2016 na UP Olomouc, který je příležitostí dozvědět se více informací o studiu na UP.  Zástupce naší katedry, kteří Vám rádi poskytnou informace u studijních oborech nabízených naší katedrou, najdete v 5. patře v hale u hlavního schodiště v budově přírodovědecké fakulty na ulici 17. listopadu.

30.11.2015 Studenti statistiky se vzdělávali v srdci Jeseníků

Ve dnech 26.-28. listopadu 2015 se v Pustých Žibřidovicích uprostřed krásné jesenické přírody uskutečnil již čtvrtý ročník workshopu „Teorie a praxe statistického zpracování dat“, určený především studentům matematiky a aplikované matematiky na Přírodovědecké fakultě UP.
Přednáška Matthiase TemplaI letos se podařilo oslovit lektory, kteří představují špičky ve svém oboru, a reprezentující přední statistická pracoviště u nás i v blízkém zahraničí – např. Matematicko-fyzikální fakultu UK, Přírodovědeckou fakultu MU, Slovenskou akademii věd, Technickou univerzitu (TU) ve Vídni, nebo United Nations Industrial Development Organization se sídlem tamtéž. Přednášky se týkaly jak teoretických či metodických aspektů statistické analýzy (např. strukturní změny v panelových datech, splajnová reprezentace funkcionálních dat), tak i ryze praktických problémů, na které je zapotřebí si dát při zpracování statistických souborů pozor, například při použití regresní analýzy. Velký zájem vzbudila závěrečná přednáška doc. Matthiase Templa z TU, věnovaná chybné interpretaci statistických modelů při populárních vědeckých studiích.
Z výletuWorkshop ovšem nebyl zdaleka věnovaný pouze přednáškám, jeho nedílnou součástí byly též neformální diskuze studentů s lektory, ať již v rámci dlouhých podzimních večerů, či během odpoledního výšlapu do okolí Pustých Žibřidovic, který prověřil též fyzickou připravenost účastníků. Akce tak umožnila navázání nových přátelství a neformálních vztahů, které jsou příslibem dalšího rozvoje aplikované statistiky na naší fakultě.
Díky finančnímu přípěvku od vědecko-pedagogické rady oboru Matematika a informatika byla přitom umožněna účast skutečně všem, kteří o uvedenou problematiku projevili zájem. Přáním organizátorů, kterými byli doc. Eva Fišerová a doc. Karel Hron z Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky PřF UP, tak je mít opět možnost uskutečnit tento již tradiční workshop i v příštích letech.

30.11.2015 Zimní termíny konání obhajob a SZZ

Byly stanoveny zimní  termíny obhajob kvalifikačních prací a termíny konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2015/2016. Připomínáme, že přihlašování studentů na obhajoby i SZZ probíhá prostřednictvím STAGu.

01.12.2015 Přednáška Stephena Koburova

V rámci úterního semináře z bayesovských metod vystoupí v úterý 1. 12. 2015 od 13:30 na posluchárně 5066 profesor Stephen Kobourov (University of Arizona) s přednáškou Analyzing the Language of Food on Social Media Talk.

06.10.2015 International Mobility Days 2015

Oddělení mezinárodních vztahů si dovoluje pozvat studenty i zaměstnance na sérii informačních schůzek o možnostech studia nebo stáže v zahraničí. Tyto schůzky proběhnou 6.–8. října v rámci International Mobility Days 2015. Čeká Vás plno informací, zkušeností, odpovědí na otázky a spousta inspirace! Více informací na iro@upol.cz nebo FB stránkách.

14.10.2015 Vzdělávací veletrhy Gaudeamus v letošním školním roce

Pod názvem Gaudeumus se konají v letošním školním roce tři evropské veletrhy pomaturitního a celoživotního vzdělávání, jejichž cílem je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání, kteří se zde mohou mohou seznámit s prezentacemi většiny vysokých škol. Jsou to

 1. GAUDEAMUS 2015 Nitra, který se koná 14. - 15. října 2015 na výstavišti Agrokomplex Nitra, v pavilonu G
 2. GAUDEAMUS 2015 Brno, který se koná 3. - 6. listopadu 2015 v areálu brněnského výstaviště v pavilonech G1 a G2
 3. GAUDEAMUS 2016 Praha, který se koná 26. - 27. ledna 2016 na výstavišti  PVA Expo Praha - Letňany v hale č.4

Všech akcí se zúčastní zástupci Univerzity Palackého včetně zástupců naší katedry, u kterých se můžete informovat se o možnostech studia u nás.

20.11.2015 Den otevřených dveří na UP Olomouc

V pátek 20. listopadu se od 9 hodin se koná první den otevřených dveří v akademickém roce 2015/2016. Druhý den otevřených dveří se bude konat v sobotu 16. ledna.  Se zástupci naší katedry se můžete setkat v 5. patře v hale u hlavního schodiště, kde budou poskytovat informace o studijních oborech, které katedra nabízí.

17.09.2015 Informace pro studenty 1. ročníku o zápisu předmětu KMA/M1N

Zápis předmětu KMA/M1N do systému STAG je koncipován dle rozdělení studentů do skupin na základě výsledků rozřazovacího testu. Proto při zapisování na cvičení dodržujte pokyny v tomto souboru.

19.08.2015 Rozpis státnic

V pondělí 24. 8. 2015 se budou konat  státnice oboru AME.
Státnice bakalářských oborů ME a AST se konají v pondělí  31. 8. 2015.
Bakalářský obor MAP má státnice ve středu 2. 9. 2015.
Navazující obory MAP a MPM mají státnice ve čtvrtek 3. 9. 2015.

19.06.2015 Veletrh vědy a výzkumu 2015

Ve dnech 19. a 20. června se v prostorách a okolí Přírodovědecké fakulty a Korunní pevnůstky konal Veletrh vědy a výzkumu, jedna z největších populárně vědeckých akcí v regionu. Letošní ročník s názvem "Uděláme vám v tom jasno!" mířil na všechny věkové kategorie s cílem zbořit mýty o neatraktivnosti nejen přírodních, ale i humanitních oborů.

Jeden z interaktivních stánků obsadila také naše katedra. Proniknout do světa statistiky a přesvědčit se, že nemusí být vůbec nudná, mohli návštěvníci při tvoření velkého histogramu. Více najdete zde.

17.06.2015 Srpnové a zářijové termíny SZZ

Srpnové a zářijové termíny státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2014/2015 najdete v tomto souboru

29.05.2015 Workshop projektu ACES v sibiřském Tomsku

Členové  řešitelského týmu projektu "Applied Computing in Engineering and Science" se zúčastnili ve dnech 27.-29. května 2015 projektového workshopu až v dalekém sibiřském Tomsku, aby diskutovali aktuální otázky souvisejíci s realizací projektu a přípravou plánovaného navazujícího studia Applied computing. Vytvoření tohoto studijního oboru se klade za cíl přispět ke zvýšení úrovně vysokoškolského vzdělávání v Ruské federaci a Bělorusku a k lepší integraci jejich vzdělávacích institucí do evropského vzdělávacího systému.
Do projektu jsou kromě Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty, zapojeny čtyři univerzity ze zemí Evropské unie (Vienna University of Technology, University of Wuppertal, KU Leuven, Technical University of Lisbon) a pět  východoevropských vzdělávacích institucí (Tomsk Polytechnic University, Siberian Federal University Krasnoyarsk, Belarusian State University Minsk, Belarusian National Technical University Minsk a Yanka Kupala State University of Grodno).
Další informace o projektu najdete v tomto článku nebo na  stránkách projektu.

15.07.2015 Druhé kolo přijímacího řízení

Z oborů naší katedry je ve druhém kola přijímacího řízení otevřen pouze navazující obor Matematika a její aplikace. Přihlášky je třeba odevzdat do 15. 7. 2015. Další iniformace a seznam všech oborů otevřených ve druhém kole najdete zde.

29.05.2015 Třetí místo R. Talské v Česko-Slovenském kole SVOČ z matematiky

Ve dnech 27.-29. května 2015 se na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě konal již 16. ročník Česko-Slovenské SVOČ (Soutěže ve vědecké a odborné činnosti). Tentokrát na ní uspěla i studentka naší katedry Bc. Renáta Talská, když s diplomovou prací s názvem 'Bayesovy prostory' (pod vedením doc. RNDr. Karla Hrona, Ph.D.) obsadila velmi pěkné třetí místo v sekci Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika. Bayeseovy prostory představují nový přístup ke statistickému zpracování hustot pravděpodobností, umožňující adaptaci metod funkcionální analýzy dat při současném respektování specifických vlastností hustot. Doufáme, že bude mít úspěšná studentka v přístím ročníku své následovníky!
Více informací o proběhlé SVOČ 2015 najdete na adrese
http://compbio.fmph.uniba.sk/svoc2015/index.php.

20.05.2015 Olomoucké dny aplikované matematiky 2015

Od 20. 5. 2015 do 22. 5. 2015 naše katedra pořádá v prostorách přírodovědecké fakulty už tradiční konferenci Olomoucké dny aplikované matematiky (ODAM 2015).  Informace o konferenci najdete na jejích webových stránkách, program najdete zde.

Letos se konference nesla především ve znamení aplikované statistiky a fuzzy metod společně s příspěvky z dalších oblastí aplikované matematiky. Shrnutí průběhu akce najdete v tomto článku.

 

18.05.2015 Rozpis obhajob a státnic

V pondělí 25. 5. 2015 se konají obhajoby oboru AMEstátnice se budou konat v středu 27. 5. 2015 a ve čtvrtek 28. 5. 2015.
Navazující obory MAP a MPM mají obhajoby  v úterý 25. 5. 2015, státnice proběhly v pátek  15. 5. 2015.
Obhajoby všech bakalářských oborů se budou konat v úterý 9. 6. 2015 a ve středu 10. 6. 2015.
Státnice bakalářských oborů ME a AST se konají ve čtvrtek 11. 6. 2015 a v pátek 12. 6. 2015.
Státnice bakalářského oboru MAP se konají v pondělí 15. 6. 2015

07.09.2015 Letní škola matematiky 2015

Od 7. září do  11. září se bude konat  Letní škola matematiky 2015, která je zaměřena na sjednocení úrovně uchazečů z různých typů středních škol. Letní škola je určena zejména pro budoucí studenty oborů Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika a Matematika a její aplikace, ale je otevřena všem studentům nastupujícím na PřF UP. Přihlásit se můžete na webových stránkách Letní školy matematiky  www.letniskolamatematiky.cz, kde také najdete aktuální informace k letošnímu ročníku.

13.05.2015 Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2015

Ve středu 13. května se koná fakultní Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2015. Registrace a přihlašování studentů probíhá prostřednictvím stránek soutěže, na kterých najdete i podrobnější informace o soutěži.  Na oboru Matematika a informatika je termín pro přihlášení stanoven na 30. 4. 2015 a termín pro odevzdání prací je stanoven na 4. 5. 2015, více informací najdete zde.
Celkové výsledky i výsledky na oboru matematika-informatika najdete na stránkách soutěže.

14.04.2015 Jarní termíny obhajob a státních závěrečných zkoušek

Jsou známy jarní termíny obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2014/2015. Připomínáme, že přihlašování studentů na obhajoby i SZZ probíhá prostřednictvím STAGu.

27.03.2015 Účast našich studentů na matematické soutěži Vojtěcha Jarníka

Studenti naší fakulty se letos poprvé zúčastní Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka, jejíž 25. ročník proběhne 27. března v Ostravě. Jde o mezinárodní matematickou soutěž pořádanou Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity - podrobnosti lze nalézt zde. Soutěže se již mnoho let účastní studenti matematiky z mnoha univerzit po celém světě. Naši univerzitu budou reprezentovat dva studenti z naší katedry a dva studenti z Katedry algebry a geometrie. Přejeme jim mnoho úspěchů!

17.02.2015 Okno do praxe 2015

Osmé setkání studentů se zaměstnavateli přírodovědných oborů s názevm OKNO DO PRAXE 2015 proběhne ve dnech 17.-18. února 2015 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.  17.2. bude zaměřeno na obory Matematika a Fyzika, 18.2. pak přijdou na řadu obory Chemie, Biologie a Ekologie. Účast zaměstnavatelů a studentů je zdarma. Více se dozvíte z letáku a z webových stránek akce.

02.02.2015 Workshop on Applications of Modern Mathematics and Mechanics 2015

Od 2. 2. 2015 do 6. 2. 2015 se pod názvem Workshop on Applications of Modern Mathematics and Mechanics 2015 koná třetí workshop v rámci projektu MATAP, na kterém máte možnost setkat se s řadou  významných matematiků ze zahraničí i od nás. Podrobnější  informace o program najdete zde.

20.01.2015 Rozpisy zimních termínů obhajob a SZZ

V pondělí 26. 1. 2015 se konají SZZ oboru AME,  ve středu 28. 1. 2015 budou probíhat obhajoby obhajoby oboru AME.
Navazující obor MAP má obhajoby  v úterý 27. 1. 2015 a státnice ve středu 28. 1. 2015. 
Obhajoby
bakalářkého oboru ME proběhnou v úterý 27. 1. 2015, kdežto státnice se konají ve čtvrtek 5.2.2015.

17.01.2015 Den otevřených dveří

V sobotu 17. ledna se od  9:00 koná den otevřených dveří, který je příležitostí dozvědět se více informací o studiu na UP.  Zástupce naší katedry, kteří Vám rádi poskytnou informace u studijních oborech nabízených naší katedrou, najdete v 5. patře v hale u hlavního schodiště.

10.02.2015 Výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky vyhlašuje výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu Erasmus pro školní rok 2015/16. Výběrové řízení se bude konat 10. února 2015 ve 14 hodin v místnosti 5.064. Více informací najdete v sekci Studenti » Studium v zahraničí.

10.12.2014 Studentské rádio UP AIR pořádá nábor

Jestli se chceš zapojit do jednoho z největších studentských spolků, potkávat zajímavé lidi, chodit na koncerty skvělých kapel, dělat rozhovory, natáčet, stříhat, realizovat se...Přijď mezi nás. Více na https://www.facebook.com/events/306677506203247/?ref=22

21.11.2014 Den otevřených dveří UP Olomouc

Od 9 hodin se koná první den otevřených v tomto akademickém roce. Druhý se bude konat v sobotu 17. ledna.  Zástupce naší katedry najdete v 5. patře v hale u hlavního schodiště.

04.11.2014 Zimní termíny SZZ a obhajob

Byly stanoveny zimní  termíny obhajob kvalifikačních prací a termíny konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2014/2015. Přihlašování studentů na obhajoby i SZZ probíhá prostřednictvím STAGu.

04.11.2014 Taste the world aneb Toulky s Labužníkem

Titulní foto akce Taste the world aneb Toulky s Labužníkem Už vás nebaví nevzhledná jídla bez chuti, za která musíte platit? Zkuste něco nového. A ZADARMO!!!
Studentské rádio UP AIR pořádá akci Taste the world aneb Toulky s Labužníkem. Což je projekt, kterého se účastní studenti UP, kteří byli nějaký čas ať už studijně, či pracovně v zahraničí a rádi by se s ostatními podělili nejenom o nově nabyté kuchařské umění, ale i o zážitky a rady týkajících se zahraničních pobytů. Akce se bude konat na kolejích Bedřich Václavka, 4.11. 2014 od 18:00. K ochutnání bude jídlo z Číny a Taiwanu, Indie, Angoly, Ruska, Ukrajiny a tradiční Balkánská káva. Více se dozvíte na Facebookové stránce akce.

04.11.2014 Veletrh Gaudeamus 2014

Na brněnském výstavišti  se od 4.  do 7. listopadu 2014 koná už XXI. ročník evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2014.  Cílem veletrhu je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání, kteří se zde mohou mohou seznámit s prezentacemi většiny vysokých škol. Akce se zúčastní i zástupci naší katedry a dalších pracovišť Univerzity Palackého, u kterých se můžete informovat se o možnostech studia u nás. Více informací o veletrhu najdete na jeho stránkách.

23.10.2014 Změna formálních pravidel kvalifikačních prací

Upozorňujeme studenty, kteří budou v letošním akdemickém roce odevzdát bakalářské, diplomové práce,  nebo dizertační práce, že podle nové směrnice děkana číslo A-14/5/SD musí všechny odevzdávané kvalifikační práce od akademického roku 2014/2014 povinně obsahovat i bibliografické údaje (podrobnější informace najdete v textu směrnice v článku VII na straně 4). Upravený styl pro LaTeX včetně ukázky použití si můžete stáhnout zde (poslední revize šablon 31. 3. 2015)

28.08.2014 Ocenění A. Kalivodové na přední oborové konferenci

A. KalivodováMgr. Alžběta Kalivodová, která studuje třetí ročník doktorského studia v oboru Aplikovaná matematika na Katedře matematické analýzy a aplikací matematiky PřF UP dosáhla významného úspěchu, když získala ocenění za nejlepší prezentaci (Partial least squares discriminant analysis for compositional data: logratio methodology and its application to metabolomics) v rámci soutěže studentských příspěvků na konferenci LinStat2014, která se konala ve dnech 24.-28. srpna 2014 ve švédském Linköpingu. Právě LinStat, která se věnuje především lineární statistické inferenci, přitom patří mezi tradiční oborové konference, a Mgr. Kalivodové se podařilo prosadit spolu s ostatními třemi oceněnými mezi více jak 40 doktorandskými příspěvky. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu!

07.09.2014 Zastupování tajemnice v rozvrhových záležitostech

Jelikož, je tajemnice katedry J. Machalová až do 27.9. 2014 služebně v zahraničí, obracejte se v rozvrhových záležitostech po dobu její nepřítomnosti na  P. Ženčáka. Uznávání předmětů bude J. Machalová řešit až po návratu ve vypsaných konzultačních hodinách.

21.06.2014 Účast katedry na Veletrhu vědy a výzkumu

Ve dnech 20. a 21. června 2014 se v budově Přírodovědecké fakulty a v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci pořádal tradiční Veletrh vědy a výzkumu, na kterém byla zastoupena i naše katedra.

26.08.2014 Letní škola matematiky 2014

Zveme nově nastupující studenty na Letní školu matematiky 2014, která je zaměřena na sjednocení úrovně uchazečů z různých typů středních škol. Letní škola je určena zejména pro budoucí studenty oborů Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika a Matematika a její aplikace, ale je otevřena všem studentům nastupujícím na PřF UP. Bližší informace naleznete na www.letniskolamatematiky.cz

27.08.2014 Informace pro studenty 1. ročníku o zápisu KMA/M1N

Zápis předmětu KMA/M1N do systému STAG je koncipován dle rozdělení studentů do skupin na základě výsledků rozřazovacího testu. Tento test studenti absolvují on-line na adrese moodle.letniskolamatematiky.cz podle instrukcí obdržených u zápisu ke studiu. Pokyny pro zapsání předmětu M1N budou k dispozici opět na moodle.letniskolamatematiky.cz, a také na kma.upol.cz Zápis prostřednictvím IS STAG bude umožněn nejdříve 19. 9. 2013 v 10h.
Kontakt: iveta.bebcakova@upol.cz nebo pavla.kourilova@upol.cz

Pozor aktualizace: Pokyny k zápisu najdete v tomto souboru.

24.01.2014 Témata diplomových a bakalářských prací 2013

Téma kvalifikační práce je možno si vybrat po dohodě s příslušným vedoucím práce. Studenti bakalářských studijních programů i navazujících magisterských programů mají povinnost vybrat si téma kvalifikační práce nejpozději jeden kalendářní rok před odevzdáním práce. Studenti bakalářského studia si mohou vybrat téma své bakalářské práce pouze v případě, že mají úspěšně absolvovány všechny povinné předměty zimního semestru prvního ročníku.


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet