Nacházíte se v sekci: Studenti » Harmonogram » LS2017

Harmonogram letního semestru 2016/2017

Výuka:

 • od 13. února 2017 do 12. května 2017

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro magisterské navazující obory- viz prováděcí pokyny katedry KMA:

 • od 17. dubna 2016 do 21. dubna 2017

Ukončení výuky - 2. ročníky magisterských navazujících oborů:

 • 21. dubna 2017

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro bakalářské obory - viz prováděcí pokyny katedry KMA:

 • od 1. května 2017 do 5. května 2017

Ukončení výuky - 3. ročníky bakalářských oborů:

 • 28. dubna 2017

Sportovní den UP

 • 10. května 2017

Zkouškové období

 • 15. května-30. června 2017

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací :

 • od 15. května 2017 do 16. června 2017

Přijímací zkoušky - bakalářské a navazující magisterské studijní obory:

 • od 5. června 2017 do 9. června 2017

Přijímací zkoušky - doktorské studijní obory:

 • od 19. června 2017 do 23. června 2017

Opravné termíny státních závěrečných zkoušek:

 • od 21. srpna 2017 do 1. září 2017

Splnění studijních povinností za akademický rok 2016/2017:

 • do 4. září 2017

<< Zimní semestr 2016/2017 Zimní semestr 2017/2018>>


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet