Nacházíte se v sekci: Studenti » Harmonogram » LS2016

Harmonogram letního semestru 2015/2016

Výuka:

 • od 15. února 2016 do 13. května 2016

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro magisterské navazující obory- viz prováděcí pokyny katedry KMA:

 • od 18. dubna 2016 do 22. dubna 2016

Ukončení výuky - 2. ročníky magisterských navazujících oborů:

 • 22. dubna 2016

Odevzdání kvalifikačních prací - termín pro bakalářské obory - viz prováděcí pokyny katedry KMA:

 • od 2. května 2016 do 5. května 2016

Ukončení výuky - 3. ročníky bakalářských oborů:

 • 29. dubna 2016

Sportovní den UP

 • 11. května 2016

Zkouškové období

 • 16. května-30. června 2016

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací :

 • od 16. května 2015 do 17. června 2016

Přijímací zkoušky - bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní obory:

 • od 30. května 2016 do 3. června 2016

Opravné termíny státních závěrečných zkoušek:

 • od 22. srpna 2016 do 2. září 2016

Splnění studijních povinností za akademický rok 2015/2016:

 • do 5. září 2016

<< Zimní semestr 2015/2016 Zimní semestr 2016/2017>>


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet