Nacházíte se v sekci: Věda, výzkum, projekty » Granty a projekty » Granty a projekty – Úspěšně realizované granty a projekty

Úspěšně realizované granty a projekty

Grant GAČR (GA13-23550S, 2013-2015, GA0/GA), 2013 - 2015

Experimentální výzkum a matematické modelování nestacionárních jevů při hydrodynamické kavitaci
(Tomáš Fürst a Rostislav Vodák byli členy řešitelského týmu). Více informací

CZ.1.07/2.2.00/28.0141 - 2013 - 2015
Modernizace studijního program Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci
Více informací

Grant OPVK (CZ.1.07/2.3.00/30.0041), 2012 - 2015

Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II
(Eva Fišerová, Irena Rachůnková, Martina Chvosteková a Tomáš Ligurský byli členy řešitelského týmu) Více informací

Grant OPVK (CZ.1.07/2.3.00/20.0170), 2012 - 2015

Budování výzkumně-vzdělávacího týmu v oblasti modelování přírodních jevů a využití geoinformačních systémů, s vazbou na zapojení do mezinárodních sítí a programů.
(Eva Fišerová a Karel Hron byli členy řešitelského týmu) Více informací

Grant MVČR (VG20102014001), 2010 - 2014
Nové postupy biodozimetrické kontroly účinku radiačního záření a genotoxických látek založené na indukci dvouřetězcových zlomů DNA v buňkách vlasových a chlupových folikulů
(Tomáš Fürst byl člen řešitelského týmu) Více informací

Grant OPVK (CZ. 1.07/2.4.00/17.0117), 2011 - 2014
Rozvoj aplikačního potenciálu (Jana Fürstová byla koordinátorkou projektu na katedře) Více informací

Grant OPVK (CZ.1.07/2.2.00/15.0243), 2011 - 2013
Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci Více informací

Výzkumný záměr MSM 6198959214, 2005 - 2011
Matematické modely a struktury; 2005-2011

Grant AVČR (KJB401370904), 2009 - 2010

Molekulární mechanismus fotolýzy vody ve fotosyntéze studovaný pomocí matematického modelování
(Tomáš Fürst byl člen řešitelského týmu) Více informací

Grantový projekt GAČR (GA 526/08/1016), 2008 - 2010

Identifikace hydrofyzikálních vlastností způsobujících gravitačně podmíněné proudění v porézních materiálech
(Tomáš Fürst a Rostislav Vodák byli členové řešitelského týmu) Více informací

GAAV IAA100190703, 2007 - 2009

Singulární nelineární okrajové problémy

Grant AVČR (KJB301370601), 2006 - 2007

Předpověď výskytu mělkých sesuvů pomocí dynamického modelu DYLAM
(Tomáš Fürst a Pavel Ženčák byli členové řešitelského týmu) Více informací

Grant OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0141) Více informací

GAČR 201/04/1077, 2004 - 2006
Kvalitativní analýza řešení obyčejných a funkcionálních diferenciálních rovnic

Transformační projekt MŠMT č. 474, 2003 - 2005
Realizace bakalářského studijního programu Matematika a její aplikace

Mezifakultní optimalizace výuky ekonomických disciplín na UP, 2004

Výzkumný záměr J14/98 153100011 (MSM 153100011), 1998 - 2004

Teoretická a výpočtová analýza matematických modelů. Rozvoj strukturální teorie algebraických a geometrických systémů


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet