Nacházíte se v sekci: Věda, výzkum, projekty » Semináře

Semináře

Pravidelné semináře

Seminář z diferenciálních rovnic

JČMF Olomouc a Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky zvou na pravidelné semináře z diferenciálních rovnic. Jednotlivé přednášky semináře se konají nepravidelně, ale vždy v úterý od 13.30 hodin v posluchárně č. 5.068, podrobnější informace o programu na letní semestr 2017/2018 najdete zde.

Seminář z aplikované statistiky

JČMF Olomouc a katedra matematické analýzy a aplikací matematiky zvou na seminář z aplikované statistiky. Jednotlivé přednášky semináře se konají nepravidelně, ale vždy v pátek od 10:30 v posluchárna č. 5.066, konkrétní informace najdete v tomto programu na letní semestr 2017/2018.

Seminář z mnohorozměrné statistiky

JČMF Olomouc a katedra matematické analýzy a aplikací matematiky zvou na seminář z mnohorozměrné statistiky, jehož program na letní semestr 2017/2018 najdete zde. Seminář se koná v období od 23. 2. do 11. 5. 2018 vždy v pátek od 9 do 10 hodin v posluchárně č. 5.066. Na programu je studium knihy: B. Efron, T. Hastie: Computer Age Statistical Inference.

Bayesovský seminář

Jiz tradičně bude v útery od 13:15 v místnosti 5066 probíhat Bayesovsky seminář. Rok 2018, jako každý rok končící osmičkou, se jistě ponese v duchu velkých změn v celé společnosti. Může se stát, že nám nakonec zůstane jen jediná jistota, a to že inferenci je třeba dělat správně, tedy Bayesovsky. A právě k tomu je zde náš tradiční pravidelný úterní seminář ze spravné, tedy bayesovské inference!
V úterý 13. 2. 2018 jej zahájí Ondra Vencálek ve 13.15, řeč bude o klasické analýze přežívání, kterou během několika úvodních přednášek Ondra vysvětlí a shrne, aby ji později mohl zavrhnout a naučit nás, jak to udělat správně, tedy bayesovsky. V úterý 20. 2. bude pokračovat v klasické analýze, na programu bude Kaplan-Meierův odhad funkce prežití.

Speciální semináře

Základy statistického zpracování dat

V roce 2018 proběhne také kurz Základy statistického zpracování dat. Kurz je určen všem, kdo chtějí provádět kvalitní a validní statistické analýzy dat. Je vhodný jak pro ty, kteří se statistickou analýzou dat teprve začínají, tak i pro zkušené uživatele statistiky, kteří si potřebují své postupy ujasnit či potvrdit nebo chtějí konzultovat své problémy.

První část kurzu se uskuteční 14. - 18. května 2018 v učebně 5.007 v pátém podlaží budovy PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, pod vedením zkušených lektorů z naší katedry.

Aktuální informace k prvnímu kurzu naleznete zde.

Kurzu se mohou zúčastnit akademičtí pracovníci UP a studenti doktorských studijních programů. Přihlášky na kurz zasílejte na email alena.jarosovaupol.cz do konce března. Po registraci obdržíte bližší organizační informace pár dnů před konáním kurzu. Dotazy týkající se odborné náplně kurzu zasílejte na email eva.fiserovaupol.cz.

Více se dozvíte na stránce kurzu, program najdete zde.


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet