Nacházíte se v sekci: Zájemci o studium » Studijní obory » PHD Matematická analýza

Doktorské studium (čtyřleté)

Matematická analýza (PhD)

Čtyřleté doktorské studium oboru Matematická analýza probíhá v rámci programu P1101 Matematika

Tento obor je určen pro studenty se zájmem o vědeckou práci v oboru matematické analýzy. Obsah doktorského školení je individuální a závisí na vlastním výběru tématu disertační práce a osoby školitele. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky nabízí témata především v oblasti diferenciálních rovnic a dynamických systémů. Při školení doktorandů katedra spolupracuje s odborníky z jiných univerzit a Akademie věd. Součástí studia je zahraniční stáž.

Zájemce o studium tohoto oboru prosíme, aby kontaktovali paní prof. RNDr. Irenu Rachůnkovou, DrSc.

Obecné informace o tom, co od doktorského studia očekávat a co pro ně udělat najdete na této stránce.


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet