Nacházíte se v sekci: Zájemci o studium » Studijní obory » PHD Aplikovaná matematika

Doktorské studium (čtyřleté)

Aplikovaná matematika (PhD)

Čtyřleté doktorské studium oboru Aplikovaná matematika probíhá v rámci programu P1103 Aplikovaná matematika

Tento obor je určen pro studenty se zájmem o vědeckou práci v aplikované matematice nebo o výzkum a vývoj na vysoké matematické úrovni. Obsah doktorského studia je individuální a závisí na tématu dizertační práce. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky nabízí témata z oblasti statistického modelování, fuzzy modelování a metod vícekriteriálního hodnocení. Při realizaci doktorského studia katedra spolupracuje s odborníky z jiných univerzit a Akademie věd. Součástí studia je zahraniční stáž.

Zájemce o studium tohoto oboru prosíme, aby kontaktovali paní doc. RNDr. Evu Fišerovou, Ph.D.

Obecné informace o tom, co od doktorského studia očekávat a co pro ně udělat najdete na této stránce.


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet